Från historiskt pappersbruk till Modern stadsdel och destination

Ingen tvekan om att entrén till
Göteborg söderifrån håller på
att ritas om. Det nya Mölndal
tar form i en nyframtagen visionsbild.
Forsåker definierar
en ny tyngdpunkt i regionen
med sitt strategiska läge, historiskt
spännande miljöer och
investeringar i mångmiljardklassen.

– Vi är flera som tillsammans tagit
fram den här visionsbilden för att
kunna visa och skapa förståelse för hur
centrala Mölndal kommer att utvecklas
framöver. Styrkan med Mölndal ligger i
att flera områden är i utveckling samtidigt
med inriktningar som kompletterar
varandra, i kombination med ett otroligt
starkt kommunikativt läge, bl.a. spårkopplingen
till Landvetter flygplats som
planeras stå klar 2029, säger Bjarne
Fjellanger, VD på Mölndala Fastighets
AB, Mölndals stads bolag med ansvar
för utvecklingen av Forsåker.

Tre år i rad har Forsåker blivit utsett
till Sveriges hetaste byggprojekt. Den
nya stadsdelen toppar listan över de mest
punktbevakade projekten, enligt webbsidan
Sverige Bygger som publicerar en
databas över pågående och kommande
byggprojekt i Sverige.
– Att Forsåker väcker nyfikenhet tror
jag handlar om en sällsynt kombination
av det starka läget, de historiska industribyggnaderna
och att vi har vatten som
forsar genom området, fortsätter Bjarne
Fjellanger. Vi känner av intresset från
marknaden och hur det intensifieras allteftersom
projektet närmar sig en antagen
detaljplan under nästa år.

En 300-årig brukshistoria ger
Forsåker en särpräglad atmosfär, en genuinitet
som känns när man går runt i
området och som bokstavligt talat syns i
de byggnader som bevarats.
– Visionen för Forsåker handlar om att
öppna upp platsen och väcka de gamla
byggnaderna till liv igen, berättar Jenny
Tonning, projektutvecklare på Mölndala
med ansvar för Forsåkers kommersiella
fastigheter och utvecklingen av det som
ibland omnämns som Industrikärnan,
området utmed forsen där de historiska
byggnaderna finns samlade som en kärna
i stadsdelen.
– Här vill vi skapa en destination, ett
besöksmål med fokus på mat, hantverk,
kreativitet, kultur och skaparanda, säger
Jenny Tonning. Byggnaderna är fantastiska
med sin rymd, sitt ljus och olika lager
av arkitektur från flera epoker.

Miljöerna inspirerar människor
ett alldeles eget sätt, samtidigt som de
utmanar oss fortsätter Jenny. Att jobba
med utveckling av äldre byggnader kräver
ständig hantering av många komplexa
frågeställningar.
De historiskt mest värdefulla byggnaderna
utgör cirka 25 000 kvadratmeter
BTA. De bevaras och kommer under de
kommande åren successivt att renoveras
och kompletteras med ny arkitektur. Med
ytterligare ca 100 000 kvadratmeter BTA
i intilliggande kommersiella byggrätter
skapas förutsättningar för ett blandat
innehåll med kontor, utbildning, upplevelser
och andra verksamheter.

Den nya bostadsbebyggelsen kommer
innefatta ca 3000 bostäder och vara
utformad i en stadsmässig, klassisk kvartersstruktur
med tydliga och skyddade
innergårdar.
– Tillsammans med de sex bostadsutvecklarna
i Forsåkers konsortium vill vi
skapa en stadsdel som tar till vara på
Forsåkers unika karaktär, berättar
Annelie Bjerkne Gerdin, projektutvecklare
på Mölndala med ansvar för
Forsåkers kvalitetsprogram som hanterar
frågor om arkitektur och gestaltning.

Varma toner och kuperad terräng
kommer att prägla bostadskvarteren. En
gemensam färg- och materialpalett har tagits
fram för området. Med en varm färgskala
och material som tegel, trä och puts
skapas en anknytning mellan de nya bostädernas
moderna arkitektur och platsens
industrihistoriska arkitektur. I kvalitetsprogrammet
lyfts också fram betydelsen
av en varierad gestaltning för att stärka
upplevelsen av ett kontrastrikt Forsåker.

Att genomföra ett av landets största
stadsutvecklingsprojekt kräver god kontakt
och dialog med en stor grupp intressenter
och inte minst allmänheten.
Forsåkers pågående dialogarbete
Feedback Forsåker syftar till att öka delaktigheten
och involveringen med grannar
och närboende, allmänhet, politiker
och andra intressegrupper.
– Det finns ett engagemang och en
kunskap här i området runt Kvarnbyn
och Forsåker som vi är väldigt glada
över att få ta del av, säger Frida Nilsson,
kommunikatör på Mölndala Fastighets
AB. Vi vill att alla ska få chansen att
kunna kommunicera med oss om projektet
på olika sätt.
Forsåkerträffarna har varit ett positivt
inslag och uppskattade av dem som hittills
har deltagit. Under hösten och våren
bjuds det in till fler träffar och andra aktiviteter
i Forsåker. Bland annat utanför
byggnaden Stenladan där Mölndala samarbetar
med Gunnebo Slott och
Trädgårdar kring en urban stadsodling
som hålls öppen för allmänhet.

För att hitta mer info om Forsåkerträffarna
och evenemang vid Stenladan,
håll utkik på forsåker.se eller
på Forsåkers sociala kanaler.