Franklins Gymnasium Regionens första inom Life science

Mölndals stad har en ny gymnasieskola
med teoretisk
inriktning. Och det är inte
vilken skola som helst. Franklins
Gymnasium är regionens
första gymnasieskola med Life
Science-profil. Den startade
nu i höst med två klasser och
kan bara beskrivas med ett ord
– succé.

– Det känns fantastiskt roligt och
spännande att vi nu efter flera års
förberedelser har utvecklat en unik gymnasieskola
som nu är i full gång, säger
Jens Holm, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen
i Mölndals stad.
Att det skulle bli högt söktryck insåg
man nog. Men att Franklins Gymnasium,
som nystartad skola, skulle hamna topp
fem bland Göteborgsregionens mest sökta
gymnasieutbildningar, var ändå över förväntan.
De nu 60 antagna eleverna kommer
från 35 olika grundskolor i sju olika
kommuner, från Kungälv till Kungsbacka.
Cirka 30 procent av dem är från Mölndal.
Förklaringarna till det stora intresset
är flera, menar Jens Holm. Life science
är en het framtidsbransch med en av
världens snabbast växande arbetsmarknader.
Självklart att det är intressant för
många ungdomar. Franklins Gymnasium
är dessutom på flera sätt förberedande
för högre studier, bland annat med nära
forskningsanknytning.

Skolans koncept har växt fram i nära
samarbete mellan Mölndals stad och
AstraZeneca, vars globala forskningsanläggning
i Mölndal utvecklar läkemedel
från idé till produkt. Det innebär ett
unikt kunskapsutbyte med företagets
forskare inom bland annat bioteknik och
biomedicin. Även Göteborgs universitet
spelar en viktig roll i upplägget.
– Ja, våra lab i biologi och kemi sker
på Göteborgs universitet. Vi vill att utbildningen
ska vara så högskoleförberedande
som det bara är möjligt och då är
det viktigt att våra elever också får möjlighet
att vistas i de miljöerna, säger rektor
Maria Solérius.
– Uppstarten har gått väldigt bra, berättar
hon. Det kan man aldrig veta med
en helt ny skola, i synnerhet som lokalerna
delas med yrkeshögskolan på Campus
Mölndal. Men det har fungerat hur smidigt
som helst. Det visar väl om något på
ett riktigt bra förarbete, från alla inblandade,
konstaterar Maria Solérius.
Hon berättar också att eleverna både
säger, och med sina attityder klart visar,
att de trivs.
– De är ju här för sitt intresse av Life
science och har gjort aktiva val att komma
just hit. Det gör att de är målmedvetna
och fokuserade på sina studier. Det
märker vi redan, påpekar Maria Solérius.

Med tanke på det stora intresset för utbildningen
har Mölndal stad redan beslutat
att inför nästa läsår utöka från två till
fyra klasser i årskurs 1. Men inte bara det.
– Vi har planer om ytterligare två
nischade gymnasieskolor. Båda i samverkan
med näringslivet, som på liknande
sätt ska förstärka regionens utbud av
utbildningar, säger Jens Holm. Båda
skolorna planeras för cirka 400 elever
vardera, varav den första är tänkt att
kunna starta 2021.
– Självklart ska en så pass stor stad
som Mölndal kunna bedriva konkurrenskraftig
gymnasieutbildning i egen regi.
Det har vi nu och det känns riktigt bra,
konstaterar Jens Holm.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Rosie Alm