Frostaliden blir Sveriges största bostadsområde där höga hus byggs med trästomme

I Sverige har vi byggt trähus sedan
urminnes tider. Det beror på
att vi haft och har mycket skog.
Men att bygga trähus på höjden
har inte varit något realistiskt alternativ
– förrän på senare år. I
Skövde förverkligas trähusbyggandet
på höjden genom bostadsområdet
Frostaliden.

Frostaliden ligger natur –
skönt i de södra delarna
av Kars torpsområdet,
och med tio
minuters cykeltur till
Skövdes centrala
delar.
Frostaliden blir Sveriges största bostadsområde
där höghusen har trästomme.
Kvarte ret är en del av det
nationella projektet Trästad 2012.
Visionen är att området ska ligga i
framkant när det gäller klimatsmarta
lösningar, och bli trendsättare för
miljömässig byggnation.

Världens högsta trähus finns i Bergen
i Norge. Det är 51 meter högt och
innehåller 14 våningar med 62 lägenheter.
Lika höga hus blir det dock inte
i Frostaliden. Här byggs 12 höghus
med 7–8 våningar och totalt 350 lägenheter.
De första husen påbörjades
2016 och den sista inflyttningen
sker runt 2020.
Projektet Trästad 2012 startades
för att utveckla nya koncept när det
gäller att bygga i trä. Projektet har genomförts
i samverkan med ett antal
kommuner, däribland Skövde.
– Vi anslöt oss till detta omfattande
projekt för att öka kunskapen om att
bygga i trä i jämförelse med mer traditionella
byggmaterial som stål och
betong, berättar Claes Clausen som
är Skövdes stadsarkitekt. Frostaliden
blev vårt bidrag till den här intressanta
utvecklingen. Förutom att det
är klimatsmart att bygga med trämaterial
så vittnar många om att inomhusmiljöerna
blir väldigt behagliga.
En annan fördel som en av byggarna
i området framhåller är mycket
bra ljudisolering mellan de olika
våningsplanen, vilket kanske inte
stämmer överens med den generella
bilden av trähus.

Frostalidens bostadsområde ligger bara
ett stenkast från Karstorps friluftsområde
med närhet till Lillegårdens
idrottsplats, förskola, grundskola, vårdcentral
och köpcentra. Själva friluftsområdet
innehåller badsjö, promenadstigar,
kolonilotter och skog. Lägenheterna
i Frostaliden blir en blandning
mellan hyresrätter och bostadsrätter.
– Att det här bostadsområdet skulle
vara ett experiment är lite för
mycket sagt, säger Claes Clausen.
Men det är ju ett nytt grepp som vi
kommer att utvärdera, och förhoppningen
är att det ska leda till att fler
högre hus byggs med material i trä,
både i Skövde och i andra kommuner.