Full fart för framtidens Lugnet

Det är inte så många som är medvetna om att
Lugnet med sina 1,5 miljoner besökare på
årsbasis redan är ett av Sveriges största besöksmål,
till exempel har Lugnet fler besökare än
både Åre och Gröna Lund. När Falun nu genom
den nya besöksnäringsstrategin som kommunen
nyligen antagit vill fördubbla turist- och besökstillströmningen
kommer Lugnet att bli en enormt
viktig kugge.
– Hela området är unikt och vi som har stora
erfarenheter från andra besöksmål i Sverige och
runt om i världen ser att detta verkligen kan bli en
destination i världsklass, säger Kristin Forsberg och
Staffan Hillman som sedan några månader tillbaka
arbetar på Lugnet med bland annat utveckling och
kommunikation.

Lugnet i Falun AB bildades för sju år sedan med
syftet att frigöra resurser och möjligheter att utveckla
Lugnetområdet då det krävs betydande kapital
för både nödvändigt underhåll av befintliga anläggningar
och önskvärda investeringar i nya. Som
särskilt bolag är det lättare att skapa samarbetsmöjligheter
tillsammans med kommersiella företag,
vilket i sin tur ger kommunen bättre förutsättningar
att koncentrera sig på sin egen kärnverksamhet.
Win-win så att säga.
Lugnet i Falun AB, som både äger, förvaltar och
hyr ut fastigheter på Lugnet, ska också effektivisera
driften och vara initiativtagare och pådrivande i utvecklings-
och exploateringsfrågor inom Lugnetområdet
som det formuleras i uppdraget. Målet är
att öka intäkterna, besökarantalet och att utveckla
Lugnet från en renodlad idrottsanläggning till ännu
mer av en upplevelsedestination.
– Vi behöver öka utnyttjandet av befintliga lokaler
och bygga nya, men också hitta nya koncept till
nya kunder, gärna tillsammans med fler aktörer,
utan att tränga undan föreningslivet, säger Staffan
Hillman. Nya investeringar, nya byggnader och renoveringar
finns med i planen för de kommande
tio, femton åren.
– I dag kan runt 60 av Riksidrottsförbundets 71
specialförbund bedriva verksamhet här och över 50
idrottsföreningar i Falun är aktiva på Lugnet. Den
verksamheten är ryggraden här, understryker Kristin
Forsberg.

Men på Lugnet kan man göra så mycket mer än
att bara träna och tävla; Högskolan Dalarna som
har flera utbildningar med idrotts- och hälsoprofil
ligger här. Likaså Falu Friidrottsgymnasium som utbildat
över 30 friidrottare som tagit sig ända till seniorlandslaget,
bland andra systrarna Kallur, och
Dala Sports Academy som är Sveriges största och
mest avancerade forskningslabb för idrott och hälsa.
I framtidsplanerna finns därför skapandet av nya
mötesplatser för näringsliv och akademi inom
idrott, hälsa och hållbarhet, inkubator för start-ups
inom sports management och development, företagskonferenser
och kick-offer, co-working utrymmen

– Utrymme och innehåll hänger ihop, det är viktigt
att utveckla hela kedjan samtidigt. Områdets
digitala utveckling är exempelevis viktigt för att
kunna möta framtidens behov hos besökare och
gäster, säger Kristin Forsberg.
– Men allt kan inte byggas med skattepengar, vi
vill gärna och behöver göra det här med externa
intressenter. Här finns mycket potential för att ytterligare
utveckla verksamheter som bidrar enormt
i arbetet för en bättre folkhälsa och ett större Falun.

Backhoppsinspirerad vattenrutschkana i nya badhuset

2022 ska ett helt nytt och modernt
badhus stå klart på Lugnet. Det gamla
är nästan 50 år gammalt och har gjort
sitt. Faluborna har framfört sina önskemål
i medborgardialoger och nu är det
Lugnet i Falun AB som ska genomföra
byggnationen.
Det nya badhuset kommer att byggas
bredvid sporthallen på parkeringen
mot hoppbackarna och kommer bland
annat att innehålla:
· Ett stort familjebad med lek, bastu
och värmerum.
· Två multibassänger med höj och
sänkbar botten.
· En större bassäng för tävling och
motion.
· Flexibla omklädningsrum för alla.
– Det nya badhuset, med mycket
större volymer än det gamla, kommer
att kopplas ihop med utebadet och ger
en mängd möjligheter till aktiviteter,
säger Niclas Camarstrand från Lugnet i
Falun AB, projektledare för arbetet.
– Just nu är vi inne i projekteringen
tillsammans med NCC, vilket innebär
att badhusets olika detaljer växer fram.
Badhuset är en stor och viktig pusselbit
i byggandet av framtidens Lugnet och
under våren 2020 hoppas vi kunna sätta
spaden i marken. 2022 är planen att
det nya badhuset ska stå klart.
– NCC har tidigare byggt många
simhallar runt om i landet och dessa erfarenheter
tar vi nu med oss till Falun,
säger Olle Andersson, affärschef på
NCC Building.
Den nuvarande simhallen kommer
att vara tillgänglig under hela byggnationen
och Faluborna kommer att kunna
se det nya badhuset växa fram under
falun.se.