Fyra områden som berör din vardag som falubo

Falu Energi & Vatten ser till att din vardag blir trygg och bekväm, el, värme,
avfall, vatten och avlopp – allt sådant som måste fungera i vardagen. På det
här uppslaget berättar fyra medarbetare om sina ansvarsområden, som
påverkar många falubor: Schyssta elavtal, återbruk, vattenrening och
ny trådlös infrastruktur.

Schysst elhandel ska
sortera ut oseriösa företag
Många känner sig lurade av företag som säljer elavtal
”till inköpspris”, vilket låter fördelaktigt för kunden men
blir ofta dyrt med dolda avgifter. Eller så använder man
fula säljmetoder, genom att rikta in sig på äldre personer
och lura in dem i svårbegripliga avtal med oskäligt långa
uppsägningstider.

– Ja det här har blivit ett problem för alla energiföretag som anstränger
sig för att elhandeln ska gå rätt till, säger Per Magnusson,
produktchef el på Falu Energi & Vatten. Men nu har branschorganisationen
Energiföretagen Sverige tagit fram en certifiering ”Schysst elhandel”
som syftar till att elkunderna ska känna sig trygga när de tecknar
elavtal och köper el.
– Genom certifieringen vill vi även höja anseendet i branschen, säger
Per Magnusson. Det ska vara enkelt för kunden att förstå vad som ingår
i avtalet och hur det är framräknat. För att bli certifierad så måste man
uppfylla ett antal krav, till exempel hur man kommunicerar med kunderna.
Kraven för att bli certifierad är höga och måste ha godkänts av en
oberoende revisor.
– På det här viset sållas oseriösa företag bort, eftersom de inte klarar
att nå upp till det som krävs för att bli certifierade som Schysst elhandelsföretag,
säger Per Magnusson, som påpekar att Falu Energi & Vatten var
bland de första i Sverige som blev certifierade, och tillhör nu de 10 procent
som hittills klarat att nå upp till kraven.
Per Magnusson tar även upp en annan aspekt på elhandeln.
– Jag tänker på hållbarhet och att handla lokalt. I våra avtal förekommer
bara ren förnybar el, vilket kan vara värt att notera för kunder som
väger in miljöaspekten i sitt elavtal. Andra fördelar med att handla lokalt
i ett kommunägt bolag är att pengarna stannar i kommunen. Dessutom
har man tillgång den lokala kundservicen.

Återbruket ska hjälpa
till att ändra vårt beteende

Tankarna på en kretsloppspark började för flera år sedan i Falun.
Frågan var hur material skulle kunna återbrukas istället för att bara
slängas på återvinningscentralen.
– Vi gjorde en förstudie som blev klar 2018, berättar Cajsa Hagberg,
som är projektledare på Falu Energi & Vatten. Vi tittade på olika affärsmodeller,
hur man gör i andra kommuner. Vissa har startat återbruksgalleria
– en butik som finns på återvinningscentralen där man säljer utsorterat
material.
Syftet är att minska avfallet och återbruka mer,
men vilken modell skulle passa i Falun?
– I studien tittade vi på ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet
och inte bara en affärsmodell liknande loppis. I den så kallade
Avfallstrappan# ställer man frågor som ”ska jag verkligen slänga den här
stolen, eller kan någon annan ha användning för den”.
Vad man kom fram till var att inte ha någon kretsloppsbutik med
försäljning på återvinningscentralen.
– Vi kommer istället att bygga ett hus som ska heta Återbruket, berättar
Cajsa Hagberg. Det kommer att ligga innanför grindarna på Ingarvets
återvinningscentral i anslutning till de containrar som finns vid återvinningsrampen
Återbruket är det första du möter när du kör in på anläggningen.
Här kommer att finns engagerad personal som förklarar hur du
ska sortera ditt avfall och som tar emot sådant som kan återbrukas.
Vad gör ni med det som är sorterat?
– Det går vidare till Second-hand organisationer för försäljning. Vi vill
att faluborna ska lämna mer kvalitets-saker som kanske bara ligger i ett
förråd, sådant som andra kan få användning för, säger Cajsa Hagberg.
#Avfallstrappan, eller ”avfallshierarkin”, är ett EU-direktiv som är antaget i den
svenska miljöbalken och styr hur avfallet ska tas om hand.

Från Lissabon till Falun – med
siktet inställt på vattenrening

Guilherme Martins är utbildad VA-ingenjör från Lissabon i
Portugal. Han kom till Sverige för ett år sedan som medföljande
till sin sambo som är tandläkare. Guilherme har nu en visstidsanställning
på Falu Energi & Vatten.
– Jag ville gärna komma till Sverige för att få nya kunskaper, eftersom
jag vet att Sverige ligger i framkant när det gäller teknik inom mitt område.
Guilherme Martins berättar att så fort han kom till Sverige 2018 så
satte han igång med intensiva studier i svenska. Han menar att det är
enda sättet att komma in i samhället och kunna söka jobb.
– Nu arbetar jag som VA-ingenjör på Främby reningsverk där min
uppgift är att optimera behandlingsprocessen för att förbättra vattenkvaliteten
som släpps ut i miljön. Reningen är bra, men en process går alltid
att förbättra. Dessutom arbetar vi på att få ner energiförbrukningen utan
att tumma på vattenkvaliteten.
Främbyverket renar vattnet i Faluns innerstad, Korsnäs- och
Hosjöområdet samt vattnet från Danholn, Blixbo, Toftbyn och
Sundborn. Verket renar cirka 6 miljoner m³ per år (ca 16 000 m³ per
dygn) och vattnet släpps sedan ut i Främbyviken (Runn).
– Jag vill gärna framhålla att det här är en mycket bra arbetsplats och
att jag verkligen blivit väl mottagen, säger Guilherme.
Hur trivs du och din sambo i Sverige?
– Mycket bra, vi kommer ju från Lissabon som är en stor stad och där
det är väldigt varmt på sommaren. I Sverige är klimatet annorlunda och
jag har fått prova på olika vintersporter, där jag särskilt gillar skidåkning
– något som inte går att göra i Portugal.

Nu bygger vi
den smarta staden

Under flera år har hem och företag, via fastigheter, varit
uppkopplade med fiber. Parallellt med att kopparnätet
försvinner introduceras ny teknik, IoT-infrastruktur, som
får stor praktisk betydelse för hela samhället.

IoT betyder Internet of Things, Tommy Åberg, produktchef för
Stadsnät på Falu Energi & Vatten, förklarar:
– Sedan flera år är vi uppkopplade via telefoner, klockor och andra smarta
”saker”. Nu bygger vi den smarta staden med IoT-infrastruktur. Via sensorer
kan vi koppla upp olika saker till internet och få relevant information.
Kan du ge exempel på något användningsområde?
– Om du till exempel har en sensor på din dyra cykel och den blir
stulen så kan du se på din mobil var den befinner sig. Räckvidden är
flera mil.
Falu Energi & Vatten satsar nu på att komplettera Faluns största fibernät
med ny trådlös IoT-infrastruktur som möjlig sensorer och givare på i
princip allt.
– Tekniken är mycket strömsnål vilket möjliggör batteridrivna sensorer
med upp till 20 års drifttid, berättar Tommy Åberg. Det här ger nya
möjligheter att samla in data som mätvärden, händelser eller platsinformation
på svårtillgängliga platser och mobila ”saker”.
Nu påbörjar Falu Energi & Vatten ett antal pilotprojekt inom verksamheter
där elnät, stadsnät samt vatten/avlopp testar sensorer på olika ”saker”.
– Tanken är att kunna optimera driften och öka säkerheten i våra anläggningar,
säger Tommy Åberg.
HÄR NÅGRA AKTUELLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:
• Mätning av vattentemperatur i Faluns badsjöar.
• Övervakning av lågtrycksavlopp och pumpstationer för VA.
• Mätning (till vintern) av snötemperaturen i Faluns skidanläggningar.
• Mätning av antal skidåkare i Lugnets skidspår.
• Övervakning av teknikbodar och nätstationer för stadsnät/elnät.