Galleria med unik kvarterskänsla

Småskaligt och stadsmässigt.
Det var utgångspunkten när
arkitektbyrån Rstudio med Carl
Birath i spetsen 2013 tog sig
an uppgiften att tillsammans
med Arkitekterna Krook &
Tjäder arbeta fram ett förslag
på Mölndal Galleria. Nu har
förslaget blivit verklighet.

En sak stod helt klart, det skulle
inte bli en extern handelsplats
i mängden, inte heller en jättegalleria.
Nej, det var först och
främst Mölndalsbornas behov som skulle
mötas.
– Tanken var att gallerian på ett naturligt
sätt skulle integreras med innerstadens
gator och torg och på så sätt bli en
viktig pusselbit att läka och utveckla staden.
Innerstadens kvartersstruktur och
känsla skulle alltså fortsätta in i gallerian.
Och så har det blivit, säger Carl Birath.
Att han är stolt och glad över resultatet
går inte att ta miste på. Mölndal Galleria
är något helt annorlunda, något helt nytt.
Något liknande finns knappast i Sverige.
För besökaren är det som att fortsätta promenera
mellan stadens huskroppar. Här
finns ”byggnader” med olika fasadmaterial
och utseende, precis som om det fortfarande
var utomhus.
– Vi har velat skapa en varm och välkomnande
vardagsrumskaraktär där besökaren
ska känna sig hemma. Samtidigt
ska det upplevas som en spännande och
inbjudande stadsmiljö med många varierande
upplevelser.

Carl Birath beskriver processen som
en fantastisk resa, ett hårt arbete där
många parter tillsammans hittat vägar
som gjort det komplexa projektet till vad
det nu är. Det är inte helt enkelt att lyfta in
en ny stor byggnad som på ett naturligt
sätt ska passa in i en befintlig stadsmiljö.
Under byggtiden skulle ju dessutom
stadslivet rulla som vanligt.
– Det har varit samverkan på hög nivå.
Vi har fått väldigt få negativa synpunkter.
Det tror jag beror på att folk fått vara med
och följa utvecklingen. Informationen
och kommunikationen med medborgarna
har fungerat bra, poängterar Carl Birath.
– Resultatet har blivit riktigt, riktigtpassar som hand i handske i Citycons
koncept med totalt 41 stadsdelscentrum i
Norden och Baltikum. Här finns allt som
krävs för att gallerian ska fungera som en
naturlig del i en levande stad.
– Med ett stort antal bostäder och kontor
finns här ett äkta stadsliv dygnet runt, precis
som vi vill ha det, säger Martin Kjellman.
Här finns dessutom alldeles utmärkta kommunikationer,
ett nytt stadsbibliotek och all
tänkbar service, även kommunal.
– Som centrumchef har jag många mål
och visioner med platsen. Framför allt
vill jag verka för att besökarna ska trivas
här och att gallerian blir en förlängning
av deras vardagsrum.
Butiksutbudet ska spegla efterfrågan
men också inspirera och överraska, menar
Mariza Olausson, som nu ivrigt väntar
på att få slå upp portarna, att den nya
gallerian med alla sina butiker, restauranger
och caféer ska fyllas med mycket
folk, nöjda kunder och besökare från
Mölndal med omnejd.
– Tanken värmer och vi är laddade!
Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Natalie Greppi