GoCo Health Innovation City Life science och hälsa i världsklass

0
85

GoCo Health Innovation City
närmar sig byggstart. Det vill
säga det kluster för internationell
forskning inom Life science
som planeras i anslutning
till Astra Zenecas
forskningsanläggning i Åbroområdet
i Mölndal.

– Vår vision är att skapa ett världsledande
innovationskluster kring hälsa
och innovationer. Vi är angelägna om att
komma i gång och räknar med byggstart
redan efter årsskiftet, säger vd Peder
Wahlgren.
Det händer väldigt mycket inom
forskningen kring hälsa och innovationer
över hela världen, påpekar han.
Göteborgsregionen är redan starkt inom
det här området med många framgångsrika
företag. Bara i Mölndal finns utöver
Astra Zeneca ett 40-tal framgångsrika
spetsbolag inom Life Science.
– Vi står just nu vid ett vägskäl i
Sverige där vi har potential att verkligen
ta globalt ledarskap, säger Matti
Ahlqvist, Site Director för AstraZeneca
Göteborg.

Han betonar att Sverige och
Göteborgsregionen har det som krävs.
Både en politisk vilja och ett flertal
framåt-drivande företag, organisationer
och individer. Det är också ett faktum att
när flera discipliner, små och stora företag,
start ups och egenföretagare, forskare
och studenter kommer samman, så
uppstår nya samarbeten och innovativa
lösningar.
– För att ta oss till nästa nivå, behöver
vi därför skapa en plats för olika bolag
och perspektiv som kommer att öppna
upp för innovation och kreativa lösningar.
Det är precis vad GoCo Health
Innovation City handlar om, säger Matti
Ahlqvist.

En sak är säker, det som nu är på gång
att förverkligas i Åbroområdet i
Mölndal, är definitivt inte ett vanligt
verksamhetsområde. Det kan snarast beskrivas
som en levande kvartersstad med
publika lokaler i bottenvåningarna, caféer,
restauranger, gym med mera. Men fokus
ligger självklart på kontor och lokaler
för utbildning och forskning.
Sammantaget en arbetsplats för mer än
5 000 personer.

Men inte bara det, området kommer
även att innehålla bostäder för forskare
och studenter, dessutom hotell och olika
verksamheter inom till exempel vårdsektorn.
– Vi vill skapa en öppen och välkomnande
miljö som möjliggör för både arrangerade
och spontana möten för alla
som verkar och bor i området. Målet är
att på sikt bli ett av de mest attraktiva
innovationsklustren i världen, avslutar
Peder Wahlgren.

Text: Per-Åke Hultberg