Gör karriär inom internationell teknikutveckling hos Thermia

0
534

ThermiaThermia i Arvika är idag världsledande
på värmepumpar. Ägaren
Danfoss, som fi nns över hela
världen, har valt att lägga koncernens
utveckling och produktion
av värmepumpar till Arvika.

Det var Arvikasonen och entreprenören
Per Anderson som
startade Thermia 1923, med
ambitionen att vara bäst och alltid före
sin tid. På den vägen är det fortfarande.
2005 tog danska Danfoss över som ägare.
Med 24 000 anställda och verksamhet
i hundra länder finns resurser för att
vara bäst och alltid före sin tid – precis
så som Thermias grundare uttryckte sin
vision. Thermia har idag ansvar för hela
Danfosskoncernens forskning och produktion
av värmepumpar.
– Värmepumpar är en framtidsbransch,
och den världsledande utvecklingen finns
just här i Arvika, säger Hans Malmberg,
som är marknadskommunikationschef.
När Danfoss koncernen tog över fick vi de
globala musklerna som gör att vi kan växa.

I Arvika finns toppmodernt lab, slimmad
och effektiv produktion och teknikutveckling
i världsklass. På Thermias utvecklings-
och testcenter finns bland annat
klimat- och ljudkammare. Här testas
värmepumparnas och komponenternas
tålighet när det gäller värme, fukt och
kyla. Pumparna ska tåla extremklimat.
– Sverige och Norden är våra största
marknader, säger Hans Malmberg. Samtidigt
expanderar vi för fullt i övriga
Europa.
Inom EU får Thermia draghjälp av de
uppsatta klimatmålen, där efterfrågan
på förnybar energikälla vid uppvärmningen
av hus kommer att öka.
– Här är värmepumpen oslagbar därför
att den utnyttjar solenergi som ligger
lagrad i luften och marken, säger Hans
Malmberg.

Eftersom kvalitet ska genomsyra produkterna
i alla led, även när det gäller
installation, så utbildar Thermia sina
installatörer på Thermiaskolan, med
den tydliga ambitionen att ha marknadens
absolut bästa installatörer.
– På Thermia i Arvika finns utmanande
karriärmöjligheter inom forskning
och utveckling, produktion, inköp,
marknad och administration. Så välkommen
att kontakta oss om du vill
jobba med tekniskt avancerade framtidsprodukter
inom ett internationellt
företag, säger Hans Malmberg.