Gratis råd om vatten och avlopp

0
230

På Utvecklingscentrum för vatten
ges gratis rådgivning till privatpersoner
om allt som rör dricksvatten
och avlopp.

– Vi har även en forskningsstation
där vi exempelvis testar vatten
och avlopp, säger verksamhetschefen
Amelia Morey Strömberg.
Dessutom
erbjuder vi andra kommuner kunskap
i alla tänkbara VA-frågor. Vi samarbetar
även med en rad olika universitet för
teknikutveckling och forskning om vatten.
Norrtälje kommun har 30 000 enskilda
vatten och avlopp, delvis utmed den miljökänsliga
kuststräckan och i skärgården.
– Det är unikt med så många privata VAlösningar
i en kommun, säger Amelia
Morey Strömberg. Många VA-konstruktioner
är tekniskt undermåliga och i värsta
fall kan det gå så illa att avloppsvattnet
läcker ner i grundvattnet och blandas med
dricksvattnet. Det är något vi vill förebygga
genom vår rådgivning.

Jonathan Alm är rådgivare på Utvecklingscentrum
för vatten. Inför sommaren
har han fullt upp med att svara på frågor
om vatten och avlopp.
– Många vill diskutera tekniska VAlösningar
när man planerar att bygga nytt,
eller vid byte av ett gammalt avlopp mot
ett nytt, säger Jonathan Alm. Utifrån den
information jag kan få om fastighetens förutsättningar
så kan vi tillsammans titta på
olika system och hållbara VA-lösningar.
Tanken är att de jag träffar ska få beställarkompetens
i sina vidare kontakter med
exempelvis byggentreprenör.