Gröna, attraktiva och trygga hem

0
506

När Storängen ska förvandlas
från industriområde till attraktiva
bostäder kommer Huddinge
centrum att bli en ännu
mer attraktiv plats att leva, bo
och arbeta på.
– Skanska vill självklart vara
med och utveckla Huddinge
och bidra med vår erfarenhet
av social hållbarhet och
trygghet, säger Oskar Kurasz,
marknadsområdeschef på
Skanska Nya Hem.

Oskar Kurasz har bott på olika platser
runt om i Stockholms län, men har i
samband med familjebildning bosatt
sig i Huddinge.
– Det är i Huddinge vi trivs bäst.
Här finns den perfekta kombinationen
att bo nära stadspulsen och samtidigt
nära naturen, säger han.
Därför känner han lite extra för det
nya bostadsområdet Storängen som ska
växa fram i det som nu är industriområde
intill Huddinge Centrum. Även
om preliminär byggstart fortfarande
ligger drygt fyra år i framtiden, är siktet
redan inställt på hur det nya bostadsområdet
kommer att bli. Skanska ska
bygga 2,5 kvarter som ska rymma 400
lägenheter. En promenad längs Sjödalsvägen
till centrum och pendeltåget tar
bara några minuter. Området blir därför
en attraktiv del av centrum att leva,
bo och arbeta på.

– Den nya stadsdelen knyter samman
närliggande stadsdelar som till exempel
Sörskogen med Huddinge centrum och
vi kommer att skapa attraktiva mötesplatser
som är trygga hela dygnet, säger
Oskar Kurasz.
Redan i dag har Huddinge ett gott
rykte och många vill precis som Oskar
Kurasz bo med sin familj här. Men området
kommer också att locka dem som
tröttnat på att bo i hus och unga som
vill ha nära till centrum och kommunikationer.
Skanska har ett hållbarhetsmål att bli
helt klimatneutrala till år 2045 och tar
alltid rigorös hänsyn till miljön i sina
olika projekt. Husen byggs alltid med
Svanenmärkning och det är inte bara
väggar, tak och golv som ska hålla för
miljögranskningen, utan det ställs också
krav på underleverantörerna.

Trygghetsaspekterna har också blivit
allt viktigare. En del av det är att
följa de omfattande miljökrav som
Skanska lagt på sig själva som ligger
långt utöver vad som krävs. Men det är
också den sociala tryggheten som går att
påverka genom att skapa förutsättningar
för att mötas och umgås och att det
finns utrymme för verksamheter som
ger liv åt området under hela dygnet.
– Kommunen planerar att anlägga
ett promenadstråk som kommer att
passera genom Storängen ned till sjön
Trehörningen. Det gör att området naturligt
kommer att leva mer och bli
tryggare, säger Oskar Kurasz.
Storängens förvandling från industriområde
till en attraktiv och modern
stadsdel med bostäder är en utmaning
som särskilt passar in på det som
Skanska vill uppnå med sina projekt,
menar Oskar Kurasz.
– Skanska är en stark aktör inom
samhällsbyggnad och en erfaren bostadsutvecklare
med lång tradition. Det
gör att den som köper en bostad av oss
kan känna sig trygg, säger han.