Guld för Glömstaskolan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glömstaskolan är ett projekt
som varit omdebatterat från
första början, reaktionerna har
varit starka både för och emot.
Nu hyllas den av sina elever,
och tar emot mängder av entusiastiska
besökare från hela
världen.

När skoldagen börjar på Glömstaskolan
står rektor Magnus Nyberg Blixt i den
gemensamma entrén för att hälsa varje
elev och lärare välkommen. Är man besökare
slås man av den hänförande ljusgården
där trapporna leder uppåt till de olika
”hemvisterna” som har ersatt de traditionella
klassrummen.
Huddinge Samhällsfastigheter och Åsa
Machado, arkitekt på Origo arkitekter,
var noga med att se till att hemvisterna
skulle främja samarbete mellan personalen
och att hela hemvisten går att överblicka,
så att mobbning och otrygghet
motverkas, samtidigt som eleverna även
kan hitta sin egen fredade plats.

– Jag vågar påstå att Glömstaskolan
ovanligt väl motsvarar läroplanens krav
och intentioner, säger hon.
Rektor Magnus Nyberg Blixt håller
med. Sedan 2016 när Glömstaskolan
invigdes
har han tagit emot 94 studiebesök;
45 svenska kommuner och andra från hela
världen. Alla är nyfikna på hur skolans
verksamhet frångått de fasta klassrummen
till förmån för hemvisten för olika årskurser
och hur arkitekturen bidrar till en djupare
samverkan i ett lärarteam.
– Vi har släppt tanken på ”lärar-lotteriet”
där man ska ha tur och få rätt lärare till
rätt elev. I stället har man ett helt team av
lärare som arbetar tillsammans. Vi slipper
problemet med lärarvikarier och blir mindre
sårbara. Lärare blir alltid bättre tillsammans,
säger Magnus Nyberg Blixt.

Åsa Machado och Huddinge Samhällsfastigheter,
som äger skolbyggnaden, har
arbetat för att skapa en miljö som är
trygg, utan dolda hörn, och som visar att
skolan är en helhet. Lärarna ska kunna ha
överblick och vara närvarande hela skoldagen.
Det finns rum, platser och inredning
anpassat för olika pedagogiska situationer
utöver stol och skolbänk, vilket
hjälper eleverna att fokusera, delta meraktivt och trivas i miljön.
Verkstäder och ämnesrum är inspirerande
och viktiga gemensamma
resurser som fått stort utrymme.
– En del har klagat på att deras barn
inte kan gå i trappor. Men det är något
man får lära sig här. Vi är inte här för det
som vi redan kan, utan vi är en lärandeorganisation.
Det gäller både lärare och
elever, säger Magnus Nyberg Blixt.
Håkan Lindblom, chef för fastighetsutveckling
på Huddinge Samhällsfastigheter,
är enormt nöjd med både samarbetet och
resultatet av skolbygget. Byggentreprenören
Arcona var delaktiga i hur man skulle
uppnå guld i miljöklassning och skapa
smarta ventilationslösningar.
– Det här är ett bra projekt rakt igenom
och som också kunden är nöjd med,
säger han.