HALLÅ DÄR- LINDA BÖRJESSON,

0
521

Som efter tio år som näringslivschefLinda
i Järfälla kommun i september
2016 tillträdde tjänsten
som tillväxt- och utvecklingschef
i Norrtälje.

Vad är ditt uppdrag?
– Huvudsakligen handlar det om
att skapa fler arbetstillfällen. Genom
ett gott företagsklimat och dynamisk
näringslivsutveckling når vi dit. Vi
ska fortsätta vara en kommun där man
vill bo, arbeta och verka. Allt det här
handlar ju om tillväxt. Det känns
jättespännande.

Som ny i Norrtälje, vad är det du ser?
– Det är som ett Sverige i miniatyr,
absolut inte en förortskommun som
andra kommuner i Stockholms län.
Här finns en riktig stadskärna, ett traditionellt
centrum med gågata. En
egen tidning, sjukhus, fängelse, hamn,
skärgård och en levande landsbygd
med flera tätorter. Allt det här sammantaget
är ganska unikt.

Vad vill du åstadkomma?
– Flera saker, jag vill bidra till ökat
nyföretagande, att de befintliga företagen
växer, och det genom att se till att
kommunen inte blir ett hinder för tillväxt.
Vi ska bidra med olja, inte grus.
Och givetvis fler företagsetableringar!

Varför är företagsfrågor så viktiga
för kommunen?
– Alla kommuner behöver ett stabilt,
brett och varierat näringsliv. Fler
välmående företag skapar fler arbetstillfällen.
Det kan vi åstadkomma med
gemensamma krafter. Jag ser mig i
mitt uppdrag som ombudsman för de
här frågorna i det kommunala arbetet.

Efter ett halvår i Norrtälje, hur
känns det?
– Det känns jättebra och inspirerande.
Här finns höga förväntningar, stort
intresse och engagemang, både bland
företagen och i kommunens egna korridorer.
Som sagt, det är tillsammans
vi skapar ett bra företagsklimat.

Till sist, varför ska man etablera
verksamhet i Norrtälje?
– Det finns flera anledningar. Ytkrävande
företag hittar omgående färdigplanerad
mark till billig peng. Det
är en stor bristvara i övriga
Stocksholmsregionen. För många företag
är bostadsfrågan avgörande. Här
finns fantastiska boendemiljöer, bara
en timme från Stockholm, som gör att
vi på sikt kommer att locka kunskapsintensiva
företag.