HÄR BYGGER VI FRAMTIDENS KOMMUN

0
376

Norrtälje kommunJust nu växer Norrtälje kommun på ett fantastiskt
sätt och det ger oss möjligheter att satsa för framtiden, inte
minst att bygga hållbart och klimatsmart. Under året passerar
vi 60 000 invånare men vi vill att fler flyttar hit. Därför
behöver vi bygga fler bostäder och det är precis vad
vi gör. Vårt största projekt just nu är utbyggnaden av
Norrtälje hamn som blir en helt ny stadsdel i vår underbara
stad. Läs mer om det längre fram i tidningen.
Men vi bygger inte bara bostäder, även kulturen är
viktig. I Rimbo satsar vi därför på en ny kulturscen
som även ska bli en mötesplats där alla ska känna
sig välkomna.

I Norrtälje kommun har vi en vision
om framtiden, med en global livsstil och ett lokalt
liv. Här har du frihet att leva på ditt sätt, här finns
trygghet på dina villkor och en framtid med hållbar
tillväxt i en attraktiv miljö. Här har du gott om svängrum
att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som
fritid. Med en stor levande landsbygd och Sveriges
vackraste skärgård finns oändliga möjligheter till friluftsliv
och boende i enastående miljö. Men vi har
även flera fina tätorter med Norrtälje stad i spetsen där
du hittar det mesta som hör en stad till.

Här finns även en stark entreprenörsanda
och tillsammans med kunskap, utbildning och innovationskraft
skapar vi fler jobb och växande företag. Här
finns även gott om färdig industrimark för företag som
vill växa tillsammans med oss.

Viktigast för mig som kommunalråd
är kanske att sätta barn och ungdomar i första
rummet. En trygg uppväxt och en bra skola skapar
förutsättningar för ett gott liv. Därför satsar
vi på skolan och det är väldigt glädjande att vi
ser stigande resultat hos våra skolelever. Jag
vill att alla barn ska få förutsättningar att nå eller
överträffa skolans kunskapsmål.

Norrtälje kommuns framtid skapar vi
tillsammans. Dialog och mötesplatser ger en
möjlighet för många att utveckla det Norrtälje vi
vill se. Ett välkomnande, tolerant och spännande
Norrtälje. För alla. Vår resa mot framtidens kommun
går i full fart. Följ med du också!

Ulrika Falk (S) Kommunstyrelsens ordförande

Ulrika Falk (S), Kommunstyrelsens ordförande

lrika Falk (S), Kommunstyrelsens ordförande