Här kan nya företag växa inom idrott och hälsa

0
285

 

 

Dala Sports Academy

Falun har en stark idrottsprofil. Nu stärks den bilden ytterligare genom Dala Sports Academy, som är 
ett innovationssystem och kluster där man kan testa nya idéer, tjänster och produkter inom idrott och hälsa. Här möts innovatörer, entreprenörer, forskare och idrottare för kunskapsväxling.

 
– På Dala Sports Academy är vi specialister på samverkan. Vi vet att med rätt styrd samverkan blir innovationer verklighet, produkter bättre och fler företag startas, säger Sofia Brorsson som är projektledare.

En av våra uppgifter på Dala Sports Academy är att främja fysisk aktivitet och hälsa. Vi har valt att göra detta i nära samarbete mellan akademi, näringsliv, idrottsrörelse och offentlig sektor. På så sätt har vi lyckats att arbeta med en stor samhällsutmaning och vi har även utvecklat produkter och innovationer till nystartade företag.
Samverkan är viktigt, självklart och naturligt för en långsiktig utveckling.

 

Cajsa Richardsson, Calle Halfarsson

På Dala Sports Academy Test Arena kan idrottare testa sig för att förbättra sina resultat. Här finns bland annat löparbana, gym och inomhuslaboratorier. I höstas kom det

världsunika 4,5 meter långa och tre meter breda rullbandet ”The Beast” på plats.
Bandet ska användas av forskare, innovatörer och entreprenörer som behöver testa och utveckla nya produkter/tjänster. Rullbandet ”The Beast” är ett bra exempel på de unika möjligheter som Dala Sports Academy erbjuder.
– Tillsammans med Tension Graphic i Falun utvecklar vi simuleringar kopplade till rullbandet, exempelvis en slinga på 2,5 kilometer av de kommande VM-spåren som elitåkarna kan testa, berättar Sofia Brorsson och summerar Dala Sports Academys möjligheter:

– Vi har resurser att stötta utvecklingen av produkter och tjänster för företag med idrotts- och hälsoanknytning.
Vi har möjlighet att utföra specialanpassade uppdragsutbildningar och genomföra projekt som gynnar idrottsrörelsen. Till vårt stöd har vi kunnig personal, laboratorium, forskare,

Dala Sports Academyspecialistnätverk samt en sport- och hälsoinkubator.