HÄR MÖTS NÄRINGSLIV, AKADEMI OCH SAMHÄLLE

0
338

VÄSTERÅS SCIENCE
PARK har som central
aktör i Västmanlands innovationssystem
i snart 20
år haft som uppgift att på
olika sätt hjälpa och stötta
små och medelstora företag
att växa och internationaliseras.

Vi är en plattform i många dimensioner
– fysiskt och virtuellt
– där näringslivet, akademi och
offentlig sektor kan mötas med det
gemensamma målet att skapa regional
tillväxt, säger vd Caroline Drabe.
Hon berättar att Västerås Science
Park under ett år möter uppåt 2 500
personer från cirka 700 företag.
Primärt företag och entreprenörer i
Västerås och Västmanland. Många
av dem strålar samman vid seminarier,
nätverksmöten och matchmaking
event.
Andra får mer direkt och konkret
hjälp via något projekt där Västerås
Science Park står som projektägare.
– En av våra styrkor är att leda
stora komplexa projekt som syftar
till att skapa förutsättningar för tillväxt.
Vi anlitar då de bästa experterna
som finns att tillgå, betonar
Caroline Drabe.

NÄRINGSLIVET I Västmanland
är framför allt duktiga
på teknik inom automation,
robotik inom
hälsa och välfärd,
energi och järnväg.
Västerås Science
Parks insats handlar
ofta om att
hjälpa företagen
att hitta varandra.
– Om man ser
varandras styrkor
och börjar samverka
över
branschgränserna
kan synergier
skapas
som leder till tillväxt. Det handlar
alltså om att se möjligheter till att
jobba smartare tillsammans.
Caroline Drabe ger flera exempel
där Västerås Science Park genom
åren på olika sätt hjälpt entreprenörer
och företagare som idag driver
framgångsrika företag på den internationella
marknaden.
Just nu är två stora projekt i gång
där Västerås Science Park är projektägare,
Växtzon och Smart4U. Projektledaren
Fia Mårdfelt berättar.

VÄXTZON ÄR ETT EU-projekt som
har pågått i snart tre år. Det genomförs
i samarbete med åtta andra science
parks och inkubatorer. Syftet är
att med ett större nätverk av experter
kunna erbjuda support och rätt
kompetens till kunskapsintensiva
företag i östra Mellansverige.
– Tillsammans får vi en helt
annan styrka genom att utnyttja
varandras olika kompetenser
och kontaktytor,
att hjälpa företag att
växa. Det kan till exempel vara ett
bolag i Uppsala som via Innovationscenter
får rätt affärskontakter i
Västerås
eller kanske i Norrköping,
förklarar Fia Mårdfelt.
Via Växtzon har hittills närmare
200 företag fått konkret hjälp, ett
stort antal andra i något mindre utsträckning.
Förhoppningen är att
projektet ska kunna drivas vidare
när det löper ut i mars 2018.

DETSAMMA GÄLLER Smart4U som
avslutas sista december 2018. Ett projekt
som delvis handlar om samma
sak, att genom effektiv samordning få
företag att samverka för tillväxt. Men
här är det Västmanlands fyra styrkeområden
som gäller. Alla fyra styrkeområdena
har till exempel ett stort
behov av kompetenta medarbetare.
Kompetensförsörjning
på kort och
lång sikt är alltså en av flera viktiga
beröringspunkter. Två andra områden
som man fokuserar på är affärsutveckling
& internationalisering, samt
forskning & innovation.
– Vår del är att vara navet som får
de olika delarna att dra nytta av varandras
styrkor och kompetenser.
Konkret handlar det om att bygga en
gemensam plattform att ta avstamp
ifrån. Att använda det hjul som redan
finns för att än mer bidra till regional
utveckling och tillväxt, avslutar
Fia Mårdfelt.