Här växer en ny grön stadsdel fram

Nästa år går startskottet för
uppåt 1 100 bostäder som
kompletteras med kontor,
handel, livsmedel, vårdcentral
och förbättrad kollektivtrafik.
Målet är att skapa den bästa
stadsdelen i Göteborgsregionen
– Pedagogen Park.

På några få år har Pedagogen
Park i Fässbergsområdet blivit
ett sjudande och etablerat företagscentrum.
En mötesplats
med ett 40-tal företag och organisationer.
Nu väntar nästa steg i utvecklingen: att
skapa bostäder och fylla området med
ännu mer liv och grönska.
Tillsammans med Mölndals stad har
fastighetsbolaget Aspelin Ramm tagit ett
helhetsgrepp kring utveckling och förtätning.
Tanken är att skapa en grön och attraktiv
blandstad med kringbyggda kvarter,
torg och parker. En stadsmiljö med
olika bostadstyper och upplåtelseformer
där en tidigare transportled blir till stadsgata.
Förutom 1100 nya bostäder upprättas
ett komplett centrum.
– Vi vill skapa den bästa stadsdelen för
det dagliga livet i Göteborgsregionen.
Därför ser vi till helheten, inte bara till
själva husbyggandet. Vi tänker oss en
stadsdel för ung och gammal, med alla
funktioner som behövs för att leva ett enkelt,
tryggt och trivsamt vardagsliv. Här
ska man bo lite bättre, lite smartare och
lite grönare, säger Mathias Vårström,
bygg- och projektchef på Aspelin Ramm.
Det innebär det mesta man kan förvänta
av en inbjudande stadsmiljö som ska
leva under dygnets alla timmar. Mycket
finns redan på plats och kommer att kompletteras
allteftersom stadsdelen växer.

Här finns naturen alldeles utanför
fönstret. Närheten till Änggårdsbergen,
skog, parker, fotbollsplaner och motionsspår
gör det enkelt att få vardagslugn och
rekreation, att sticka ut på en löptur eller
leka i skogsbrynet.
– Hela stadsdelen har en stark grön
profil. Miljövänliga och hållbara miljöer
gäller både inomhus och utomhus.
Grönska och naturliga mötesplatser kommer
i form av gröna stråk och torg. Bland
annat planerar vi att odla frukter, grönsaker
och bär och att varje kvarter har ett
växthus. Samtidigt lägger vi stort fokus
på trygghet och tillgänglighet med bra
belysning som en nyckelåtgärd.
Stadsdelens strategiska läge är också en
stor fördel, poängterar Mathias Vårström.
Med närhet till Mölndals innerstad, viktiga
infartsleder, handelsområdet 421 och
Frölunda Torg är det lätt att ta sig hit. Det
är inte heller speciellt långt till Chalmers
och centrala Göteborg.
– Många kanske säger det, men här
kan vi verkligen tala om en stadsdel som
är perfekt för familjer som vill vara nära
Göteborg och samtidigt få ett naturligt
lugn.
Mycket av infrastrukturen med cykelvägar,
kollektivtrafik och parkeringsmöjligheter
är redan på plats och kommer
successivt att bli ännu bättre. Idéerna om
utökad kollektivtrafik, turtäthet och
stombuss till Göteborg är naturligtvis något
som vi välkomnar, säger Mathias
Vårström.
– Här finns alla nycklar för att skapa
något unikt. Tillsammans med Mölndals
stad och andra aktörer brinner vi för att
utveckla det här fina området, att skapa
en levande stadsdel för oss som redan arbetar
här, för de som flyttar hit, för grannar
och självklart för alla besökare.

Text: Samuel Hultberg