HEBA- en del av framtiden i Huddinge

0
449

Mitt i Flemingsbergsdalen, nya centrum,
alldeles vid pendeltågsstationen,
med ICA Maxi intill, bygger HEBA
Fastighets AB, 184 hyreslägenheter i
fyra hus, bestående av ettor till fyror
med 86 garageplatser i flera plan under
husen.
I bottenplanen på husen kommer
det att finnas plats för butiker och företag.
Bland annat en körskola.

I de två första husen är lägenheterna
redan uthyrda och den påbörjade inflyttningen
kommer att pågå fram till
efter sommaren. Hus tre kan man anmäla
intresse till och hus fyra annonseras
preliminärt i mars.
Förmedling sker via Bostadsförmedlingen.
HEBA köpte bygget av Skanska och
investeringen beräknas till ca 430 Mkr.
I det ingår också en cirka 1 500 kvadratmeter
stor lokal som blir ett nytt Lidl.
HEBA har en lång historia i Huddinge
och äger bland annat tio bostadshus
byggda under 1950- och
70-talen vid Rådsbacken nära Huddinge
centrum. Totalt äger HEBA 65
fastigheter, som utgörs av cirka 3 140
lägenheter och 270 lokaler. Gemensamt
för samtliga är att de ligger nära
allmänna kommunikationer.

Området i Flemingsberg har legat
förberett under många år men det har
inte funnits vare sig marknad eller
ekonomi att börja bygga. Det är först
nu, med den nya byggboomen och
Huddinge kommuns stora satsning
på Flemingsberg som detta kunde genomföras.
Här planeras det för gym- och
sportcenter, hotell, kontor, bostäder
och parker.
– Det är en mycket spännande utveckling
som pågår i Flemingsberg
som vi ser fram mot att få vara en del
av, säger Lennart Karlsson, vd för
HEBA Fastighets AB. Vi ser långsiktigt
på vårt engagemang och vill gärna
växa ytterligare i Flemingsberg och
resten av Huddinge.
– Flemingsberg är en plats vars attraktionskraft
bara växer, avslutar han.