Hela bredden av byggande

NCC har sedan länge varit aktiva
i Linköpings stadsbyggande och
kommer så att förbli. Från stort till
smått. Just nu är över 1 000 bostäder
i produktion. Samtidigt som en lång
rad projekt rullar på finns flera ny
spännande uppdrag i pipen.

Det berättar Anki Nilsson och Jörgen Kernell.
De representerar varsin del i NCC:s
minst sagt omfattande byggverksamhet i Linköping.
Anki som affärschef på NCC Building
och Jörgen som produktionschef på NCC Infra.
– Vi är en av de största byggaktörerna i Linköping
och hela Östergötland för den delen.
Det mesta gör vi i strategiska samarbeten med
andra aktörer, till exempel Lundbergs, Riksbyggen,
Stångåstaden och Sankt Kors, säger
Anki Nilsson.
NCC har under många år varit med och bidragit
med nya bostäder till invånarna i Linköping.
NCC har exempelvis genom samarbeten
med företag såsom Stångåstaden, Riksbyggen
och HSB, men också genom att ha utvecklat
egna bostäder i Linköping varit med och bidragit
till stadens utveckling.
Resultatet kan man som sagt se i populära
Södra Ekkällan. Just nu pågår där bygget av
kvarteret Elitseglaren, 374 bostadsrätter som
NCC bygger i samarbete med Lundbergs. Ett
annat exempel är Riksbyggens nya projekt i
Berga där försäljning nu pågår och NCC ska
bygga.
– Vi jobbar ungefär likadant inom Infra, inflikar
Jörgen Kernell. Det vill säga i nära samarbeten
med uppdragsgivare, utöver att vi
självklart även gör grundläggning och markjobb
i projekt där Buildning bygger. Vi jobbar
som ett NCC, det är vår styrka.
Jörgen Kernell berättar om ett par nu pågående,
men samtidigt helt olikartade samverkansprojekt
inom sitt affärsområde.
Det ena gäller ett långsiktigt samarbete med
Sankt Kors, tre nya parkeringshus, varav det
första – Akilles på Storgatan – byggs ut till
dubbel kapacitet. De två övriga ska byggas i
Vallastaden och i Ebbepark.
I samtliga fall är det den så kallade spännbalksmetoden
som gäller, en effektiv metod
som NCC använt sig av på flera håll i landet
och har stor erfarenhet av. Fördelarna är bland
annat att man får stora pelarfria bjälklagsytor
som är täta och har en hög slitstyrka. Som i
alla anläggningsjobb har man ofta bara en
chans att utföra ett bra arbete, vilket ställer
höga krav på yrkeskunnande.
– Metoden är även optimal vad gäller hållfasthet
och livslängd, säger Jörgen Kernell,
som också passar på att lyfta fram ett pågående
samarbete med Göta kanalbolaget.
– Göta kanal 2.0 är ett jätteprojekt på flera
års sikt där kanalen ska restaureras. Underhållet
är eftersatt, det är ett komplicerat och utmanade
arbete då geotekniken ofta är komplicerad
men samtidigt ett mycket stimulerande
uppgift att arbeta med problemlösning och
planering högst på agendan.
Det som ligger till grund för alla dessa vitt
skilda samarbetsprojekt inom bygg och anläggning
är givetvis NCC:s enorma styrka med
mångårig erfarenhet och kompetens inom hela
bredden av byggande.
– Jag som är ganska ny i bolaget ser ju vilken
otrolig kunskapsbank som finns inom
NCC-koncernen. Här finns både lång tradition
och massor av yrkeskunskap hos våra medarbetare,
dessutom ambitionen att vara i framkant
i hållbarhetsfrågor, energi och miljö. Jag
känner mig stolt över att representera NCC,
säger Anki Nilsson.
Hon betonar även en annan sida av NCC,
som de flesta kanske inte är medvetna om,
nämligen bolagets engagemang som samhällsaktör,
det vill säga utöver själva byggandet.
Det handlar om allt från olika skolaktiviteter
till projekt att hjälpa långtidsarbetslösa ut i arbetslivet.
– Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare även i
framtiden och vill därför på olika sätt attrahera
ungdomar till vår bransch och givetvis även till
vårt eget bolag. Och eftersom vi är så stora har
vi möjligheter att göra goda insatser. Vår storlek
är även en trygghet för alla våra kunder och
samarbetspartners, de vet att NCC alltid levererar.