Hela Norrköping ska leva

0
301

I Norrköpings kommun
pågår ett arbete som kallas
Områdesutveckling. Målet är att
alla bostadsområden i kommunen
ska kunna utvecklas till
levande och trivsamma platser.

Vi jobbar med några utvalda
områden i stan, som Hageby
och Klockaretorpet. Men också
med andra orter i kommunen, som
bland andra Kimstad och Arkösund. Det
handlar om att alla invånare ska ha en bra
plats att leva på, oavsett var i kommunen
man bor. Det säger Veronica Höijer, som
arbetar med utveckling av områden.
De utvalda områdena har helt olika förutsättningar.
Det som behöver göras kan
alltså skilja sig ganska mycket mellan de
olika områdena. I några fall kan det vara
enkla insatser under en kortare tid. I andra
fall behövs många åtgärder under flera år.
Utvecklingen kan till exempel handla
om nya bostäder. Det kan också behövas
utökad service, fler butiker och fler arbetsplatser
för att öka trivsel och trygghet.

Utveckling av Hageby
Målet är att hitta en arbetsmodell som
fungerar överallt, både nu och i framtiden.
För att lyckas arbetar kommunen
tillsammans med fastighetsägare, föreningar
och andra som berörs. Även kommunens
invånare är viktiga så klart.
Tillsammans blir vi starka.
– I Hageby har fastighetsägarna redan
ett gemensamt arbete igång. Till exempel
renoveras och byggs nya bostäder, som
både kan hyras och köpas. Även utvecklingen
av Mirum galleria fortsätter. Utvecklingen
av området ska förändra och
förbättra hur området uppfattas, berättar
Veronica.
Veronica lyfter speciellt fram samarbetet
med föreningslivet och de boende.
– Människorna i Hageby trivs och
älskar sitt område. Många har ett stort
engagemang och vill vara med i det fortsatta
arbetet med att utveckla området.
Till exempel skapa nya platser att träffas
på och öka tryggheten.

Ny ingång till Vrinneviskogen
Invånare i kommunen, politiker, personal
från olika delar av kommunen och fastighetsägare
har haft möten. Ett förslag
därifrån är att öppna en ny ingång till
Vrinneviskogen.
– Det är ett fantastiskt grönområde,
alldeles intill Hageby. Det kan enkelt göras
om så att det blir lättare för de boende
att ta sig dit. Det är också ett bra exempel
på förslag där alla hjälpt till och bidragit
med sina olika kunskaper och erfarenheter.
Det är just det som gör det här arbetet
så fantastiskt roligt och inspirerande,
avslutar Veronica.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Crelle