Historiska Västgötebacken Nu ett populärt stadsstråk

0
88

Västgötegatan som i decennier
varit risig och omgiven av
bilparkering har på bara
några år fått ett helt nytt liv.
Gatan är i dag ett populärt
stadsstråk med liv och rörelse.

Västgötegatan är inte en gata
i mängden. Här finns en del av
Norrköpings äldsta stadsbebyggelse.
Gatan är dessutom den enda,
tillsammans med Mäster Påvels
gränd, som helt bevarat sin medeltida
sträckning. Men efter 1960-
talets rivningsvåg har flera tomter
stått tomma.
Stråket mellan universitetet,
Skvallertorget och Knäppingsborg
har upplevts som ödsligt och
otrygg. Mycket folk har visserligen
passerat utmed Västgötegatan men
det har onekligen varit ett område
där man inte gärna gick ensam om
kvällarna.
För tio år sedan började kommunen
analysera läget, vad som
kunde göras. Här fanns uppenbara
möjligheter att utnyttja gamla
rivningstomter för boende och
stadsliv. Det var speciellt viktigt
att försöka binda ihop city med
universitetet.

I dag är dessa idéer i stort sett
förverkligade. Norrköping har fått
ett nytt levande stadsstråk med
ett antal fina lokaler, restauranger
och caféer mot gatan. Risiga
Västgötegatan har blivit en mycket
uppskattad del av innerstaden
där människor gärna promenerar,
träffas och umgås.