HSB bygger bostäder nära golfbanan och sjukhuset

0
481

Nu planerar HSB för 180 nya
bostäder i Trumtorp i Odlaren,
öster om Eskilstuna inte långt
från sjukhuset. Nära till grön
natur, motionsspår, golfbana och
med cykelavstånd till centrum.
– I området blir det en blandning
av bostadsrätter, hyresrätter
och seniorboenden, säger Johan
Elfving, HSBs projektledare för
området.

I kommunens planprogram omtalas området
Trumtorp som ”det största nybyggnadsområdet
i närheten av staden
för framtiden” och här ska det bli plats för
både förskola och en mataffär. Området
ligger ett stenkast från Odlarvägen öster
om Eskilstuna med bara lite drygt två kilometer
till Fristadstorget i centrum. Här
finns natur med skogsmarker fyllda av
svamp, bär och härliga naturupplevelser.
I närheten finns golfbana, belyst motionsspår
och spår för mountainbike.
Det är två år sedan HSB byggde nytt i
Eskilstuna då den gamla brandstationen i
korsningen Rademachergatan/Drottninggatan
revs, för att ge plats åt de 69 lägenheterna
i brf Rademacher.
– Här i Trumtorp planerar vi för totalt
180 bostäder byggda i tre etapper, säger
Johan Elfving. Välplanerade, miljövänliga
och bekväma bostäder.

Militären använde det här området fram
till slutet av 60-talet som skjutbana men
kommunen har undersökt marken noga
och sanerat den i omgångar genom att
forsla bort stora jordmassor. Det är också
ett ganska bergigt område så det kommer
att bli fortsatt stora massor att ta bort,
som dock kommer till användning till
den i övrigt sankare marken.
– Det arbetet försöker vi samordna med
andra aktörer i Odlaren, säger Johan Elfving.
Lägenheterna som HSB ska bygga blir
bostadsrätter i flerbostadshus med en öppen
och flexibel planlösning. Flest 3:or,
men också 2:or och 4:or och några få 1:or
och 5:or.
– Jag tror att det här området kan bli
väldigt attraktivt för de lite yngre som är
på väg att flytta ihop och skaffa något
tillsammans. Men husen kommer också
att ha bra förvaringsutrymmen vilket
passar dem som flyttar från något större.
– Flera av lägenheterna blir suterräng
på grund av berget, men just nu avvaktar
vi arkitekternas idéer.

Säkert är att HSB har en lång historia
av gediget boende, och är ett respekterat
varumärke som sätter hållbarhet i första
rummet. Husen i Trumtorp miljöklassas
enligt Svensk Miljöbyggnad.
HSB har också lång erfarenhet av förvaltning
av bostadsrätter och kan därför
även erbjuda hjälp till de nya bostadsrättsföreningarna
som kommer att bli i
Odlaren. Från ekonomi och administration
till fastighetsservice och utemiljö.
– Det är viktigt att både underhålla
värdet på fastigheten och gärna öka det,
och då är det skönt att leja ut skötseln till
oss som har lång erfarenhet, säger Camilla
Mersin, affärsområdeschef för förvaltning
inom HSB Södermanland.
– Som medlem i din bostadsrättsförenings
styrelse har du samma ansvar som vilken
annan fastighetsägare som helst. Det är
mycket att hålla koll på, inte minst gentemot
myndigheterna, och för många är tiden
en bristvara, de hinner inte engagera
sig i den utsträckning som krävs. Det är
då vi finns.