HSB bygger framtid i Upplands-Bro

Upplands-Bro är en mycket
attraktiv boplats. Kombinationen
vacker natur och bra
kommunikationer är värdefull.
– Det säger Jonas Erkenborn,
VD för HSB Bostad,
som nyligen påbörjade
försäljningen av nya bostäder
med sjöutsikt i centrala
Kungsängen.

HSB är gamla i Upplands-Bro.
HSB-föreningen Norrhöjden
med de tre flerfamiljshusen på Ringvägen
och Knektvägen i centrala
Kungsängen hör till de äldsta föreningarna
och bildades 1957. Brf Kungsängen
med lägenheter vid Torget bildades
1961. Brf Ekhammar på
Björnbärsstigen och Mullbärsstigen
grundades 1965. Det finns så många
att räkna upp.
I dag säljer HSB 76 nya bostadsrätter
vid Ringvägen nära Kungsängens
station, med Mälarvy från balkong
och fönster och tänkt inflyttning hösten
2020. (Se annons på sid 3).
– Vi har ett stort engagemang i
Upplands-Bro sedan lång tid tillbaka,
säger Jonas Erkenborn. De nya lägenheterna
i brf Kungsvyn har tagits
emot väl vid vårens säljstart.
– Tillsammans i ett gemensamt bolag
med Ikano Bostad äger HSB
Bostad stora utvecklingsbara markområden
för framtida exploatering
och bostadbyggande. Med det samarbetet
kan vi få fram ännu fler boerbjudanden
till våra bosparare.
Det gäller bland annat Rankhusområdet
norr om E18 och Kungsängens
trafikplats, ett område som i kommunens
översiktsplan är tänkt att rymma
ca 3 000 bostäder i framtiden.
– Vi har både kraft och vilja att
bygga fler prisvärda bostäder i
Upplands-Bro, säger Jonas Erkenborn.
Inte minst beroende på det engagemang
som kommunen visar upp.
NÄR NYA CITYBANAN INVIGDES
förra sommaren öppnade den också
upp en ännu större potential för
Kungsängen och Bro. Med Odenplan,
T-centralen och Södra station som
viktiga noder för pendeltåget skapade
det också ännu bättre möjligheter att
pendla mellan Stockholms innerstad
och Kungsängen och Bro. Med pendeltåget
tar sträckan ca 30 minuter.
Bostadspriserna är också något
lägre i Upplands-Bro jämfört med
Stockholms centralare delar vilket
gynnar yngre familjer som får den fina
naturen på köpet.
– Det tar tid att exploatera ett område,
men jag tror att fler och fler
kommer att upptäcka Upplands-Bro.
Fler bostäder behövs och kommunen
har både viljan och ambitionen, säger
Jonas Erkenborn.