Huge Fastigheter bygger 200 lägenheter i Flemingsberg

0
636

Snart blir det 800 nya lägenheter
i fyra nya kvarter längs med
Hälsovägen i Flemingsberg.
Huge Fastigheter kommer att
bygga 200 av dem. Fördelat på
120 hyresrätter och 80 studentbostäder.
Huge bygger dessutom
en förskola i området.

Huge Fastigheter hör till Sveriges
största kommunala fastighetsbolag
med drygt en miljon uthyrningsbar yta
fördelat med hälften på lite drygt 8 000
bostäder och hälften på lokaler. I Flemingsberg
har Huge sedan tidigare cirka
1 400 lägenheter och 700 studentlägenheter
i Björnkullaområdet, vid Flemingsbergs
Centrum och på Visättras höjder.
Nu ska de alltså utökas med ytterligare
200 längs med Hälsovägen.
– Huddinge kommun har sedan länge
haft en tydlig strategi för att utveckla Flemingsberg,
säger Håkan Lindblom, chef
projektutveckling på Huge Fastigheter, och
vår del i det är som aktiva samhällsbyggare.
– Vi tror på lösningar som är bra för
både människa och miljö och bygger därför
klimatsmarta hus och tar ansvar för
att skapa miljöer som bidrar till trygghet
och mångfald.

Planen för Hälsovägen är när detta
skrivs ute på förnyad granskning, men
beräknas träda i laga kraft under senvåren.
Området, som sträcker sig från närheten
av Huddingevägen vid Södertörns
högskola upp till Medicinvägen vid Flemingsbergs
centrum, ligger avlångt längs
Hälsovägen. Området är stort som sex
fotbollsplaner och har därför delats upp i
fem mindre områden.
I kommunens planförslag finns bostäder,
två förskolor och lokaler i bottenplan
med nya gångstråk och torg. Hälsovägen
ska bli ”en innehållsrik stadsgata med
stadsmässig karaktär” med öppna kvarter
mot parken. Gångstråket Spektrumgången
blir en gräns mellan de nya husen och
parken samtidigt som den utformas till
ett aktivt och tryggt stråk.
I planen står det också att bebyggelsen
ska utformas med ”ett variationsrikt och
dynamiskt uttryck som är genomsläpplig
såväl visuellt som faktiskt”.
Det är området närmast centrum, i
korsningen Hälsovägen – Medicinvägen
som blir Huges.

För Huges del betyder det tre huskroppar
ut mot Hälsovägen med 10, 8 och 6
våningar med hela skalan av lägenheter
från 1:or på 35 kvadratmeter till 5:or på
upp till 100 kvadratmeter. En mindre
huskropp med 1:or och 2:or byggs längs
med Medicinvägen och ytterligare ett hus
på ”baksidan” för förskolan med studentlägenheterna
högst upp.
I Huges förskola kommer det att bli
åtta avdelningar och dessutom ett storkök
som kommer att förse den egna och två
andra förskolor med mat. Man har också
förberett för nattverksamhet på förskolan.
Alldeles intill ligger Flemingsbergsparken
med inhägnad konstgräsplan för
fotboll, en basketplan, gungor, klätterställning
och en amfiteater.

I takt med att bygget vid Hälsovägen
börjar kommer även parken att rustas
upp.
– Jag tror att vi kommer att locka hit
människor från andra delar av Stockholm,
framför allt barnfamiljer, säger Håkan
Lindblom.
Miljö och hållbarhet är andra viktiga
faktorer för Huge. De nya husen kommer
att ha en lägre energianvändning än vad
Boverket kräver bland annat beroende på
att husen blir anslutna till fjärrvärme vilket
innebär att elanvändningen blir betydligt
lägre.
Lite beroende på hur planerna och besluten
fortgår kan det bli inflytt framåt
2019/2020.

Bild: Total Arkitektur