I skolan finns framtidens entreprenörer

0
645
Foto: Rosie Alm

Nu löper entreprenörskapet som en röd tråd genom hela utbildningssystemet – från förskola till högre utbildning. Eleverna ska bland annat lära sig att ta initiativ och kunna omsätta idéer till verklighet. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. 

Det var 2011 som entreprenöriellt lärande startade över hela landet.

Men i Söderhamn var man igång redan 2006 och ligger alltså en bit före andra kommuner. En av drivkrafterna är läraren och processledaren Bibbi Lodmark.

– Vi har gått igenom en lång period av nedläggningar och utflyttning i Söderhamn, vilket till en början gjorde oss ganska gnälliga och negativa. Men nu har det  vänt. Vi började titta på visioner och hur människorna som bor här ska kunna börja tro på framtiden. Och framtiden finns ju faktiskt i skolan. Det var bakgrunden till att vi startade Drivkraft Söderhamn där entreprenörstänkandet ska genomsyra från förskolan hela vägen upp till vuxenutbildningen.

Bibbi Lodmark poängterar att barn och ungdomar ska mötas av en miljö där de tillåts vara entreprenöriella. Självtillit är nyckelordet.

– Lärarna har fått en gedigen utbildning i den nya satsningen för att kunna möta eleverna mer som medarbetare än elever, där eget kreativt tänkande och egna val uppmuntras. Det här är en skolkultur som vi hoppas ska växa ut och bli en kommunkultur. Barn är väldigt kreativa när de går in i skolsystemet, och nu vill vi att de ska vara minst lika kreativa när de går ut också, vilket inte alltid varit fallet genom tiderna.

Drivkraft Söderhamn startade 2006 och nu börjar man kunna se effekterna, menar Bibbi Lodmark. Det syns på olika sätt.

– Förr försvann ungdomarna från stan i tjugoårsåldern, men nu har det vänt och många börjar ta initiativ på olika sätt. Det finns till exempel en Facebookgrupp med 2 200 unga medlemmar som heter ”Nu styr vi upp stan” där man gemensamt hittar på olika aktiviteter. Men att vända en negativ trend till framtidstro och företagsamhet är en lång process som vi får utvärdera efter hand.

Entreprenöriellt lärande är inget direkt ämne i skolan, utan snarare ett förhållningssätt som ska genomsyra lärandet.

Ung Företagsamhet (UF) i gymnasieskolan i Söderhamn har ökat från 20 till 52 procent på några år. UF är ett nationellt utbildningskoncept för gymnasieelever mellan 16 och 20 år som vill testa att driva eget företag. Under ett läsår får eleverna uppleva ett företags hela livscykel genom att starta, driva och avveckla företaget.

– Vi har även haft något som kallats Sommarentreprenörerna där man kan starta ett företag och driva det under sommaren, berättar Bibbi Lodmark. Detta har nu tagits över av Hearts of Gold.

Det entreprenöriella lärandet i skolan syftar inte till att eleverna ska starta företag i första hand. Att vara entreprenör är att vara kreativ och se möjligheter, något

som efterfrågas på arbetsmarkna- den och kan göra det lättare att få jobb efter utbildningen.

– Tillsammans kan vi skapa tillväxt i Söderhamn, säger Bibbi Lodmark.