I Västerås bor kraften

0
492

I Västerås finns alla de grundläggande förutsättningarna
på plats. Här finns starkt, innovativt
och växande näringsliv med förgreningar
över hela världen. Här deltar redan fler än
femtio nationers forskare, studenter och entreprenörer
i utvecklingen av framtidens lösningar.
Med all vår gemensamma arsenal av vilja,
kreativitet, fantasi och industriell kraft kan vi möjliggöra
omställningen lokalt och globalt till 2050. Det finns
ingen bättre plats än Västerås.
Det är med andra ord helt givet att jag vill bo just
här, i den lilla världsstaden. Sveriges energihuvudstad.

Jag har också sett förändringen. Att Västerås nu
även är en handels- och upplevelsestad. Vi har nu en innerstad
med puls, liv och rörelse. Vi har till exempel
över 80 uteserveringar, när jag växte upp hade vi ingen.
Västerås har också utvecklats till ett regionalt handelscentrum.
Hit åker man långväga för att handla, men inte
bara det. Allt fler ute i landet upptäcker också
Västerås som upplevelsestad. Med Sveriges första actionbad,
Kokpunkten har vi tagit ett stort kliv i den riktningen.
Där har vi något helt unikt att erbjuda.

Att Västerås blivit en Mälarstad värd namnet är en
annan styrka vi gärna lyfter fram. Hur tidigare otillgängliga
hamn- och verksamhetsområden öppnats upp
och nu erbjuder fantastiska boendemiljöer. Dessutom
en lång och härlig strandpromenad som sträcker sig utefter
hela fjärden.
För 130 år sedan startade arbetet med att elektrifiera
Europa. Det kan inga städer eller regioner konkurrera
med. Nu tar vi ett nytt historiskt steg i och med att
Northvolt kommer till oss med sin forskning för att
starta utvecklingen och tillverkningen av världens grönaste
batteri. Tidigare i år hälsade vi även Amazon Web
Services välkomna hit.

Att Västerås växer är alltså inte förvånande. Läget i
Mälardalen med närhet till Stockholm har naturligtvis
också stor betydelse. Många som pendlar hit till sina
arbeten, inte minst från Stockholm, upptäcker Västerås
även som bostadsort. Bostadsbyggandet har för övrigt
fördubblats under de senaste åren.
Uppenbarligen är det fler än jag som upptäckt att
Västerås är en fantastisk stad att bo, verka och leva i.

Det är här i Västerås vi samlas, människorna som lett,
leder och vill fortsätta leda förändringen. Här bor förutsättningarna
och kunskaperna. Här bor viljan och energin.
Här bor kraften. Här tar vi täten in i framtiden.
Välkommen hit för att göra världens skillnad.