Ibland är Sverige inte större än Timmermansgatan

0
397

Timmermansgatan SkanskaHem från Skanska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under 1800-talet var Gävle en av Sverige viktigaste hamnstäder. Idag blomstrar staden
på många andra sätt, utvecklingen sker i stor takt och behovet av nya bostäder ökar.
I augusti är det säljstart för nya hem på Timmermansgatan i hjärtat av Gävle.

Skanska är ett av världens största byggföretag.
Vi gräver tunnlar, bygger broar, uppför sjukhus och
skapar infrastruktur som får samhället att fungera.
Den kanske allra viktigaste delen av vår verksamhet
är att utveckla nya bostäder. I framtidens Sverige
behövs arbetsplatser och service, men framförallt nya
bostäder. Bostäder som är hållbara, både utifrån ett
socialt perspektiv, ur miljöaspekten och utifrån vad
som blir ekonomiskt i längden. Det är Timmermansgatan
i Gävle ett bra exempel på. Husen vi kommer
att bygga är utvecklade för att förtäta staden och
skapa nya bostäder intill centrum. På så vis blir de som
flyttar in i hemmen inte lika beroende av att ha bil.

Hållbarhet i fokus
Precis som alla våra nybyggda hem så har vi utvecklat
bostäderna Timmermansgatan för att de ska vara
hållbara för miljön redan när de byggs. Vi väljer
förnyelsebara material när vi kan, samordnar transporter
och försöker att ta hänsyn till miljön utifrån
ett hållbart perspektiv. Det är inget nytt hos oss på
Skanska och vi kallar det Skanskas Gröna Initiativ.

Hitta hem
Det allra viktigaste för oss på Skanska är att människorna
som flyttar in kommer att trivas i sina nya
hem. Därför lägger vi stor vikt vid att rita effektiva
planlösingar som utnyttjar lägenhetens yta maximalt.
Vi planerar våra kök utifrån att de ska vara så
funktionella som möjligt. Det är många små detaljer
som skapar en helhet. Generösa ljusinsläpp och
genomgående, flexibla planlösningar är något
som de som flyttar till ett hem från Skanska
uppskattar. Att badrummen är smart planerade
med tvättmaskin och torktumlare är andra detaljer
som vi tycker är viktiga.

Arkitektens vision
Per Kraft är arkitekt på 2BK Arkitekter. Han har tagit
fram utformningen av exteriören och lägenheterna
på Timmermansgatan. De 38 lägenheterna är uppdelade
på två huskroppar som har ett gemensamt,
öppet trapphus som även fungerar som foajé,
uterum och mötesplats. Arkitektens tanke är att
det glasade trapphuset ska fungera som gräns
mellan entrén mot gatan och den privata gården
med utsikt över Klockgjutarparken. Per Kraft har
fokuserat på just glasade ytor och väl tilltagna fönster
för att skapa så naturligt ljusa lägenheter som möjligt.
Alla hem får generösa balkonger och takvånigarna
får desssutom stora terrasser. Hitta ditt nya hem på
Timmermansgatan – mitt i hjärtat av Gävle.