Industrihamnen och färjeterminalen flyttar och ger plats för Västerport

0
560

Snart flyttar färjehamnen för
att ge plats åt etapp ett av
den nya stadsdelen som
byggs mot havet. Därefter är
det Industrihamnens tur. Där
går flytten till Farehamnen.

En gång i tiden gick vattnet och
hamnen ända upp till stationshuset
i Varberg. Sedan dess har
hamnområdet byggts ut alltmer och
blivit en av Sveriges viktigaste hamnar,
framför allt som exporthamn för sågade
trävaror och pappersmassa. Stora
industrier runt Varberg, som Derome
och Södras anläggningar i Värö är beroende
av en effektiv, modern och välfungerande
hamn i Varberg. Sverige
som nation är världens tredje största
exportör av trävaror efter Kanada och
Ryssland – det säger något om Varbergs
betydelse som hamnstad.
Nu är det dags att öppna upp staden
mot havet och därmed ta hamnområdet
i anspråk för bostadsbyggande i
form av den nya stadsdelen Västerport.
För att kunna bygga denna nya attraktiva
stadsdel i hamnläge måste både
färjehamnen och Industrihamnen
flytta. Färjetrafiken flyttar först och ger
plats för Västerports etapp ett. Därefter
är det Industrihamnens
tur. Flytten
går till Farehamnen
som ligger närmast
Getterön.
Väster om denna kommer
den nya hamndelen att anläggas.
– Färjetrafiken försvinner i september
2019, säger kommunens projektledare
Anders Wiberg. Den övriga
hamnverksamheten beräknas flytta
under senare delen av 2022.

Är Farehamnen en helt ny hamn?
– Delar av hamnen byggdes kring
år 2000, den nya delen kommer att
anläggas västerut.
Hur går det till när en hel hamn
ska flyttas, det verkar komplicerat?
– Ja mycket ska stämma. Först färdigställs
den nya hamnen, och sedan
– över en natt – flyttar hela Industrihamnen
och fortsätter sin verksamhet.

Hur kommer Farehamnen att bli i
jämförelse med den nuvarande?
– Den blir en av de modernaste
och effektivaste hamnarna i Sverige.
När ni bygger hamnen tar ni förstås
hänsyn till ökade havsnivåer?
– Vi kommer att höja det befintliga
området i nivå med det nya. Och här
kan vi nyttja de bergmassor som kommer
från tågtunnelbygget. Dessa fraktas
till hamnen och används som
bygg- och fyllnadsmaterial. Dessutom
behöver vi muddra för att göra hamnbassängen
större och djupare, säger
Anders Wiberg.