INNOVATIONER FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

0
519
De 96 nya tunnelbanetågen av modellen C30 som ska trafikera Röda linjen i Stockholms tunnelbana från och med 2019 innebär en rejäl uppgradering. Det handlar om ökad komfort, trygghet, kapacitet och lägre driftkostnader.

UNDER 2019 KOMMER Bombardier Transportation – världens största tågtillverkare – än en gång att leverera en ny generation tunnelbanetåg till Stockholms Tunnelbana. Ungefär samtidigt rullar en ny modell av spårvagnar ut på Göteborgs gator.

Det är sannerligen inte första gången vi levererar tunnelbana och spårvagnar till vare sig Stockholm eller Göteborg. Vi har faktiskt tillverkat samtliga tunnelbanetåg som varit i drift Stockholms tunnelbana sedan den invigdes 1950. Men det är lika roligt varje gång att få bidra till utvecklingen av en bra och populär kollektivtrafik, säger Thore Sekkenes, vd för Bombardier Transportation Sverige med säte i Västerås. Det är ingen tvekan, kollektivtrafik ligger helt rätt i tiden. Energi-, miljö- och kapacitetsmässigt är den oslagbar. Att järnvägen till exempel använder betydligt mindre mark och har kapacitet att transportera väldigt många fler passagerare än andra transportslag och därmed bidrar till ett hållbart samhälle är ingen nyhet.

– Det som motiverar oss att nu ta utmaningen på stort allvar är inte bara miljöhotet utan också urbaniseringen, säger Thore Sekkenes. Våra städer kommer helt enkelt inte att klara fler bilar. Om man betänker att 2 000 personer som transporteras i bil under en timme kan jämföras med 50 000 passagerare i tunnelbanan under samma tid, så blir slutsatsen ganska självklar, eller hur?
– Nu handlar det även om att få sällanresenärerna att välja tåget, säger Thore Sekkenes och betonar att Bombardier som ledande global leverantör antagit utmaningen.
– Vi vrider nu upp fördelarna ett varv till. Dels med lägre energiförbrukning för att än mer påtagligt bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle, dels med ännu bättre komfort, bättre utrymmen och en ännu tryggare och trivsammare reseupplevelse.
Ökade krav på tex internetuppkoppling är också en självklar service som vi måste kunna erbjuda.

I Västerås har Bombardier Transportation en underhållsverkstad där det utförs underhåll och ombyggnationer av befintliga tåg.

DEN HÄR UTVECKLINGEN är en del i de 96 nya tunnelbanetåg, av modellen C30, som ska trafikera Röda linjen i Stockholms tunnelbanenät och bidrar till en ökad kapacitet och komfort för resenärerna. Tunnelbanetåget har under oktober provkörts i full hastighet på Bombardiers provspår i Tyskland, 90 kilometer i timmen. – Det blir en rejäl uppgradering. Det handlar om både komfort, trygghet, kapacitet och driftkostnader, säger Thore Sekkenes.

DET SOM FRÄMST påverkar resenärerna är att det nu blir luftkonditionering i tunnelbanetågen, tryggare miljö och bättre utrymme för barnvagnar, rullstolar och rullatorer. För att få mer kapacitet blir det bredare gångar med både längsgående och tvärmonterade säten, vilket även innebär snabbare av- och påstigning, ett måste för att klara tätare trafik. Bombardier har en lång historik i Göteborg och har tillsammans med Göteborgs Spårvägar tagit fram en ny spårvagn för staden som successivt kommer att gå i trafik från 2019. Spårvagnarna
kommer att till viss del ersätta de äldsta spårvagnarna men yttersta målet är att täcka det ökade behovet av spårvagnar utifrån utbyggnad av kollektivtrafiken och ett ökat kapacitetsbehov.
– Även här handlar det om en rad förbättringar ifråga om komfort och kapacitet, avslutar Thore Sekkenes


Om Bombardier Transportation
Bombardier Transportation med huvudkontor i Berlin är ett ledande globalt företag inom järnvägsteknik, med en bred produktportfölj och innovativa produkter för miljöanpassade transporter. Bolaget finns representerat i över 60 länder och har levererat fler än 100 000 järnvägsfordon världen över.
Bombardier Transportation Sverige
Bombardier Transportation Sweden AB sysselsätter 1800 personer i Stockholm, Västerås, Göteborg, Hässleholm, Luleå, Falköping, Nässjö, Kalmar och Gävle. Vi levererar alla slags järnvägslösningar, från tåg till signalsystem och underhåll. Den svenska verksamheten omfattar bland annat konstruktion och produktion av driv- och styrsystem, fordonsintegration och signalsystem för den lokala som globala järnvägsmarknaden.