Innovationsföretagen är Skövdes framtida spets

0
437

Skövde är sedan länge en knutpunkt
i Västra Götalandsregionen,
och tillsammans med Högskolan
i Skövde är centralt belägna
Gothia Science Park, GSP, ett
nav i stadens satsning på
innovationsföretag.

De är vår framtida spets, säger
Ramona Nilsson, näringslivschef
i Skövde kommun. Högskolan
är en naturlig kraft för tillväxt
och nya idéer som också samspelar
med det befintliga näringslivet. Vetenskapsparken
är en dynamisk och intressant
miljö, företagen samarbetar
och har nytta av varandra. Nya företag
tillkommer och de som finns behöver
expandera, så det gäller att
skapa de rätta förutsättningarna.
Det är stor efterfrågan på lokaler,
och det finns många ytor i Skövde
som kan utvecklas. Närmast på tur
står Mariesjö, där det i dag finns villabebyggelse
och en del industri. Här
planeras för nya bostäder – en förutsättning
för tillväxten – och lokaler
för fler innovationsföretag.
Karolina Sahlström är vd för kommunägda
Kreativa Hus Skövde som
äger, förvaltar och utvecklar fastigheter
i GSP.
– Med det kommande planprogrammet
blir Mariesjö en helt ny
stadsdel, säger hon. Vår roll är att
fortsätta att expandera och utvecklas.
Vi vill att det ska vara en mix av äldre
och nybyggt så att Mariesjö får en levande
stadsbild. Om rådet ligger centralt
och har stor potential.
Kreativa Hus Skövde har i dag ett
fastighetsbestånd som om fattar cirka
11 000 kvadratmeter, en yta som kommer
att expandera drama tiskt nästa år
när det sju våningar höga kontorshuset
Pergolan står klart. Det är en
nyckelfaktor för GSP:s fortsatta utveckling.
I GSP finns nu cirka 80 företag inom
främst IT och teknik, med spetsområden
som fintech, virtual engineering
– alltså simuleringar och virtuella
modeller – och inte minst dataspel,
ett område där Skövde intar en
särställning. En fjärdedel av företagen
i GSP arbetar inom den sektorn,
en ung, fantasieggande och växande
industri med enorm potential i en
värld som tycks omättlig på digital
underhållning.

Ett exempel är Coffee Stain Studios
som startades av studenter från
Högskolan i Skövde. De har skapat
flera kända spel för olika plattformar,
ett av de mest spridda är ”Goat
Simulator” där man kan ”uppleva det
allra senaste inom getsimulering”.
Spelaren har rollen som destruktiv
get, och trailern till det enligt studion
”fullkomligt idiotiska” spelet har när
detta skrivs visats närmare nio miljoner
gånger på Youtube.
Näringslivschef Ramona Nilsson
understryker att grundreceptet för
kompetens- och kunskapsutvecklingen
är långtgående samverkan mellan
högskolan, företagen och samhället.
– Från högskolan rekryteras kompetent
arbetskraft inom bland annat
informationsteknologi, säger hon.
Hela 80 procent av de cirka 1000 personer
som arbetar och samverkar i
vetenskapsparken har sin bakgrund i
högskolan.
ASSAR Industrial Innovation
Arena är ett nytt utvecklingscentrum
och en förlängning av GSP, beläget i
den första av Volvos tillverkningshallar,
den så kallade U- hallen. Fokus
ligger på produktion och teknik för
industriell utveckling.
Här kan företag samarbeta
med varandra och
med forskare i en utvecklingsmiljö
inriktad på teknik
och utbildning inom virtual
engineering.

I anslutning till Assar finns
Balthazar Science Center,
en pedagogisk verksamhet
som ska
väcka intresse för
teknik och vetenskap
på ett
lekfullt sätt.
– Här läggs
grunden för att
kompetensförsörja
den viktiga industri-
och tekniksektorn.
Det spännande
mötet mellan
de unga och den
verkliga forskningen
som miljön
erbjuder i de
gemensamma lokalerna,
ger goda
förutsättningar
för skapandet av
lust till teknik som
en framtida sysselsättning,
säger Ramona Nilsson.

Text: Anders Mathlein
Fotomontage: PE Arkitektur/Kreativa Hus