Innovationsmiljö i världsklass för visualisering och bildanalys

ÖSTERGÖTLAND har en unik
styrka och potential inom området
visualisering och bildanalys.
Här finns stora företag, som
Saab och Siemens, som använder
tekniken, och små som utvecklar
den. Och inte minst, här
finns forskning i världsklass.

-Ingen annan svensk region kan
uppvisa en så stark förtätning av
företag som arbetar med forskning
och utveckling inom det här området,
säger Anders Carlsson, processledare
på Visual Sweden, som är ett regionalt
initiativ för att främja innovation och regional
tillväxt inom visualisering och
bildanalys.
Användningsområdet är närmast obegränsat,
förklarar han. Det kan handla om
allt från avancerade medicinska diagnoser
och industriella 3D-analyser till visualisering
av stadsbyggnadsprojekt och
brottsutredningar baserat på bilder i övervakningskameror.
– Visualisering är en fantastisk möjlighet
där vi bara sett början. Det handlar
bland annat om att analysera och åskådliggöra
stora mängder komplexa data och att
sedan utifrån virtuella modeller och interaktiv
media kunna fatta
kloka och väl informerade
beslut. Det vill säga att
göra det abstrakta och
svårförklarliga tydligt,
synligt och klart, säger
Anders Carlsson.
Att tekniken utvecklats
i just Östergötland
är
ingen tillfällighet, menar
han. Ända sedan 1970-talet
har Linköpings universitet
bedrivit forskning
och utveckling inom
bildhantering, vilket har resulterat i
ett flertal framgångsrika företag med det
globala medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget
Sectra i spetsen.
Cirka 20 år senare, i slutet på 90-talet,
blev visualisering ett forskningsbegrepp
med professor Anders Ynnerman i spetsen.
De båda forskningsområdena hittade
varandra och har sedan dess utvecklats
till ett världsledande innovationsområde.

Forskningen som idag bedrivs inom Visualiseringscenter
C i Norrköping har resulterat
i flera kommersiella produkter,
kanske främst det mycket uppmärksammade
visualiseringsbordet, som nu säljs över
hela världen via ett lokalt företag – och av
Sectra inom det medicinska området.
– Det började som ett virtuellt obduktionsbord
för att studera människokroppen
och dess organ, utan att behöva skära i
kroppen. Det har sedan även använts för att
visa och studera mumier. Det har dessutom
visat sig vara ett utmärkt arbetsredskap för
att visualisera stadsbyggnadsprojekt, även
för att visa föroreningar i marken, berättar
Anders Carlsson.
Visualiseringscenter C har
även en publik del som blivit
en förebild i landet när det
gäller att inspirera och öka
allmänhetens intresse för naturvetenskap
och teknik. I
synnerhet för att förstå vetenskaplig
data med hjälp av
den allra senaste visualiseringstekniken.
Liknande visualiseringsanläggningar
är
nu med Wallenberg-pengar
under uppbyggnad i Stockholm,
Umeå, Göteborg och Malmö – allt
koordinerat från Norrköping.

Om Visualiseringscenter C i Norrköping
kan sägas ha en central och viktig plats i
den fortsatta utvecklingen inom forskningsområdet
storskalig visualisering, så
kan Visual Sweden som tillväxtinitiativ
beskrivas som själva noden och samlingsplatsen
för det regionala styrkeområdet.
Sedan starten för tre år sedan har hittills
ett 40-tal innovationsprojekt med
koppling till det regionala näringslivets
behov genomförts, samtliga med fokus
på kommersialisering av nya produkter
och tjänster.
– Ett just nu skarpt projekt gäller visualisering
av kvinnans underliv. Märkligt
nog har det hittills saknats ett bra bildmaterial
för undervisning, rådgivning och
inom vården. Materialet är nu på väg ut i
skolorna och på sikt även till sjukvården.
Det är bara ett bland många exempel, avslutar
Anders Carlsson.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Visualiseringscenter C