INRE HAMNEN

Med känsla för historien, blick mot
framtiden och en unik närhet till vattnet
förvandlas en tidigare trist baksida till en
attraktiv framsida. Nu byggs Inre hamnen.

Efter sanering av förorenad mark är strukturen med
nya gator och övrig infrastruktur snart på plats. Nu
väntar byggstart för kajstråk, broar och en ny kanal.
Därefter kan de första bostadshusen börja byggas.
Vi räknar med slutet på 2020, säger projektledaren Fredrik
Wallin.
Totalt kommer Inre hamnen att ha omkring 3 000 lägenheter,
plus allt det där andra som hör till ett pulserande stadsliv:
arbetsplatser, butiker, restauranger, caféer och besöksmål. Allt
nära city, resecentrum, promenaderna och den framtida stadsparken
Johannisborg.
Och inte bara det, här blir det riktig närkontakt med vattnet.
Dels via en allmän badplats intill en ny stadspark mitt i
området, och dels via nya kanaler som kommer att sträcka sig
in i områdets bostadsdelar.
– Inre hamnen är definitivt inte ett stadsbyggnadsprojekt i
mängden. Det blir en helt unik vattenkontakt, även för Norrköpingsbor
som är vana vid Strömmens forsande vatten. De
allmänna platserna och det centrala läget blir något alldeles
extra, säger Fredrik Wallin.
Den höga ambitionsnivån gäller även arkitekturen
som får en spännande variation med
olika höjder och hustyper. Allt är dessutom
genomsyrat av höga hållbarhetsmål. Samtidigt
kommer karaktären av gammal hamnmiljö att
behållas. Även den nuvarande rutnätsstrukturen
med kvarter, gator och gränder. Vissa gamla
tegelbyggnader blir också kvar, även några
hamnkranar.

Den första etappen, som byggs i anslutningen
till kanalen, innehåller 1 000 bostäder, kontor
och en förskola. Här har kommunen tillsammans
med byggherrarna tagit fram en gemensam
utbyggnadsordning, med gemensam
tidsplan under hela byggprocessen, inklusive all
logistik av materialflöden och tillfartsvägar.
– Det är ett smart sätt att tillsammans bygga
hela kvarter, konstaterar Fredrik Wallin. Nu
detaljplaneras nästa etapp som består av 2 000
bostäder. Den etappen byggs längs Norra promenaden
och länkas via ett nytt park- och aktivitetsstråk
till kanalerna och Strömmen. För Fredrik
Wallin som jobbat med Inre hamnen i sju år går
nu uppdraget som projektledare mot sitt slut.
– Ja, mitt jobb handlar ju om planering. Så
nu när Inre hamnen som projekt allt mer övergår
till produktion så blir jag överflödig, säger
han med ett leende.

Han beskriver arbetet som otroligt inspirerande.
Inte minst att nu varje dag på plats se vad som
händer. Det är full fart i alla ändar, som han säger
och ett mycket bra samarbete mellan alla aktörer.
– Det har varit otroligt tacksamt att få jobba
med ett så stort och omfattande stadsbyggnadsprojekt
som framför allt är så bra för alla.
Vi renar marken och tar vara på det fantastiska
läget vid vattnet, där vi nu skapar en unik
stadsmiljö, utan motsvarighet i Sverige. Allt
har gått förvånansvärt bra, helt enligt plan.
Hittills är bäst att säga, säger han skrattar.

Läs mer: inrehamnen.norrkoping.se

Text: Per-Åke Hultberg Foto: Juliana Fälldin