Kan ett äpple heta Sigtuna Sur?

0
635

Sigtuna SurJa det kan det – i alla fall när det
är ett av de suraste äpplen som
smakats av flera kända pomologer.
Biologen Mattias Iwarsson berättar
här om äppelsorten Sigtuna Sur, som
härstammar från ett unikt äppelträd
från 1700-talet. Trädet grodde
ur en äppelkärna vid ett torp på
Wenngarns slotts marker och är det
enda i sitt slag i världen.

– Detta speciella träd hittades redan 1979 när
orienteringsklubben i Sigtuna inventerade
stadens omgivningar för att göra nya orienteringskartor.
När planerna på att bygga en ny
stadsdel, Sigtuna Stadsängar, på denna mark
började ta form tog Kim Hultén, vd för
Bonava som utvecklar det nya bostadsområdet,
kontakt med mig och en arborist.
Arboristen Anders Ohlsson Sjöberg bedömde
att trädet är mellan 160 och 200 år gammalt
då stammen är mer än 4 meter i omkrets. Jag
fick i uppgift att sköta om trädet, samt beskriva
och ge namn åt den nya sorten.
Namnet blev Sigtuna Sur eftersom den sura
smaken var det mest speciella med sorten.

Trädet har en fantastisk blomning och dekorativa
rödstrimmiga frukter. Därför har sorten
förökats av en plantskola och om något år
kommer flera unga träd att planteras i stadsdelen
Sigtuna Stadsängar. Det gamla trädet ska få
stå kvar i något som ska kallas Äppelparken.
Trädet kommer förhoppningsvis även i fortsättningen
att vara en mycket vacker sevärdhet
alldeles till höger vid infarten till Sigtuna.