Katrineholm satsar på den offentliga konsten

Konst KatrineholmKonsten har en viktig roll i det
offentliga rummet. Den påverkar
människors vardag och deras syn
på sin stad. Katrineholms kommun
satsar på den offentliga konsten
och målet är att inviga minst ett nytt
konstverk varje år.

Katrineholm finns nu mer än 30 offentliga
konstverk runt om i staden.
I stadsparkens buskage ser vi Eric
Langerts Fru Krokodil, skapat av
gamla bildäck. Ett konstverk som framför
allt är väldigt uppskattat av barnen. Längs
med Nyköpingsvägen ser vi de sex meter
höga vandrande husen med stora bestämda
kliv vandra mot en obestämd plats. Detta
konstverk är gjort av Annika Oskarsson och
Thomas Nordström och dess officiella
namn är Motorisk Scenografi.
Den offentliga konsten finns där, mitt i
stadsrummet och den är ett tillskott i stadsmiljön.
Ibland rör konsten upp starka känslor
men den bidrar då också till viktiga diskussioner.
Konsten blir, vad man än tycker
om den, en del av stadens personlighet och
skapar identiteter till de platser där konsten
befinner sig.

Även om konsten alltid finns där, redo
att ses, reflekteras kring och njutas av så behöver
den inte bli statisk. Kommunen och
framförallt kultur- och turismförvaltningen
jobbar mycket med aktiviteter och projekt
kring konsten, till exempel konstvandringar,
både till fots och på cykel samt för barn.
Förra året avslutades projektet KONSTiga
djur som kultur- och turismförvaltningen
hade tillsammans med bildningsförvaltningen.
Ett läsprojekt som fokuserade på
den offentliga konstens djurgestaltningar.
Näst intill alla Katrineholms förskolebarn
deltog och är idag viktiga ambassadörer för
den offentliga konsten.