Kollektivtrafi ken är länken mellan regionens arbetsmarknader

0
271

VärmlandstrafikUtvecklad kollektivtrafi k binder
samman regionens olika arbetsmarknader,
vilket gör det möjligt
att bo på ett ställe och arbeta på
ett annat – utan att vara bilberoende.
Det handlar om regional
utveckling som ger ökad skattekraft
och förbättrade förutsättningar
för en regions framtid.

Tåg och buss ska vara ett intressantare
alternativ än bil, säger Lars
Bull, vd för Värmlands trafik. Tågtrafiken
är länken för Arvika till arbetsmarknadsregionen
i Karlstad. Det är vår
uppgift att vara ett verktyg för hållbar regional
utveckling, och där är tågtrafiken
det effektivaste verktyget för
att få ner restiderna. På så
sätt kan vi bygga ihop olika
arbetsmarknadsregioner.
Dessutom är tåget
smidigt och bekvämt, där
man kan arbeta eller vila –
istället för att
köra bil.
Mellan Arvika och Karlstad kör
Värmlandstrafik 16 dubbelturer dagligen
med tåg. Det går även att åka
sträckan med buss, men då är det betydligt
färre turer. Arvika har bra förbindelser
även till Oslo. Värmlandstrafik och
SJ kör 6 dubbelturer per dag mot Norge.
För Värmlandstrafik är det byte i
Kongsvinger till NSB mot Oslo, medan
SJ kör direkt Stockholm – Oslo.
– Till Charlottenberg går det täta turer
både med tåg och buss, säger Lars
Bull, som gärna tar ett större kollektivansvar.
Målsättningen är att öka möjligheterna
att ställa om från bil till buss
och tåg, vilket ligger i linje med det
hållbara samhället.
Problemet med att kunna öka tågtrafiken
ligger delvis på nationell nivå med
Trafikverket som ansvarig myndighet.
Stambanan mellan Stockholm och Oslo
är Sveriges hårdast belastade enkelspår
där Värmlandstrafik utnyttjar sträckan
Örebro – Kongsvinger. Nu pågår planering
för dubbelspår och mötesspår.
– När det gäller bussar så skulle kollektivtrafiken
mellan Arvika och
Karlstad kunna köras i mycket större
omfattning, och vi kan även utveckla
infrastrukturen i Arvika tätort där vi kör
stadsbussarna. Fler trafikerade stråk
med moderna hållplatser i centrala lägen
skulle minska bilåkandet avsevärt.
Vår ambition från Värmlandstrafik är
klar, men det här är beslut som ligger
hos kommunen, säger Lars Bull.