Kommundirektör Lars Hortlund ” Vi plockar in framtiden nu!”

0
582

Han kom till Ekerö kommun i september 2008, redan då med stor erfarenhet
från både privat och offentlig sektor. Dessutom med stort samhällsengagemang,
vilket har gett Lars Hortlund ett brett perspektiv i sin roll som kommundirektör.

Det är oerhört viktigt för mig att
alla medarbetare ska känna en
delaktighet i kommunens utveckling,
säger Lars Hortlund.
Det handlar för Ekerös del om nära
1 500 personer som inom en rad olika yrken
arbetar för att göra medborgarnas
vardag så bra som möjligt. Många arbetar
med barn och äldre, andra sköter gator
och vägar, ordnar fritidsaktiviteter, producerar
kultur- och bibliotekstjänster och
så vidare.
– En allt större grupp av medarbetare
behandlar ansökningar samt planerar och
bygger så att fler ska få plats i vår fina
kommun, säger Lars Hortlund, som ser
Ekerö kommun som en attraktiv och modern
arbetsgivare med engagerade, kompetenta
och ansvarstagande medarbetare.
– Min uppfattning är att våra medarbetare
känner arbetsglädje, meningsfullhet
och är stolta över sina uppdrag. Jobb som
gör skillnad.

Det är ingen hemlighet att välfärdssektorn
i Sverige står inför en tuff utmaning.
Under de närmaste åren behövs över
530 000 nya medarbetare rekryteras. Lars
Hortlund menar att det handlar om
Sveriges viktigaste jobb.
– Ska vi kunna säkra en fortsatt positiv
utveckling av kommunens verksamheter
är det helt nödvändigt att vi som kommun
är en attraktiv arbetsgivare med nöjda och
stolta medarbetare, betonar Lars Hortlund,
som i sin roll som Ekerö kommuns högsta
tjänsteman initierat arbetet med kommunens
varumärke som arbetsgivare. Allt för
att möta framtiden på bästa sätt.
– Det handlar bland annat om att säkra
vår framtida kompetensförsörjning, vilket
är en förutsättning för att vi ska kunna ge
våra medborgare den allra bästa servicen.
– I en värld där tjänster och produkter
blir allt lättare att kopiera blir medarbetarna
den största tillgången och det främsta
konkurrensmedlet. Det ställer naturligtvis
höga krav på alla arbetsgivare,
även kommuner. För utan rätt medarbetare,
inga långsiktigt goda resultat, säger
Lars Hortlund.

Som ett led i att bli en ännu mer attraktiv
och modern arbetsgivare påbörjar nu
Ekerö kommun ett arbete med att skapa
ett kommunhus som på ett bättre sätt
stödjer dagens och framtidens arbetssätt.
– Vi blir allt mer digitala, vi jobbar mer
och mer tillsammans med andra. Allt färre
arbetsuppgifter utförs enskilt bakom en
stängd dörr. Ska vi vara konkurrenskraftiga
framöver, samt kunna rekrytera och
behålla kompetent personal, måste vi anpassa
kommunhuset bättre efter det arbete
som ska utföras, menar Lars Hortlund.
Utgångspunkten är att alla, utifrån sina
olika roller och arbetsuppgifter, har varierande
behov. Kommunhuset måste därför
innehålla flera olika miljöer, både fysiska
och digitala, som passar många typer av
arbetsuppgifter, alltifrån kreativa ”brainstormingmöten”
till fokusering i tysthet,
eller småprat inom en projektgrupp.
– Vi vill skapa en modern, flexibel och
inspirerande arbetsplats med flera olika
miljöer som stimulerar innovation, kreativitet
och ständig utveckling, säger Lars
Hortlund, som menar att kommunen har
en skyldighet mot medborgarna att hela
tiden se till att vara en attraktiv arbetsgivare
dit kompetent personal söker sig och
väljer att stanna.