Kommunen förbereder för ökning av elbilar- plan för laddplatser tas fram

Ökningen av elbilar är ett faktum.
För att möta efterfrågan
satsar Skövde på fler laddplatser.
Bland annat kommer det
nya parkeringshuset Mode att
innehålla flertalet laddstolpar.

I höstas påbörjades arbetet med
att bygga det nya parkeringshuset
i kvarteret Mode. P-huset
är centralt placerat och genom att
koncentrera parkeringsplatserna
till ett ställe frigörs ytor som nu
används som parkeringsplatser. I
det nya p-huset, som beräknas stå
klart till hösten, kommer ett flertal
laddstolpar för elbilar att installeras.
Men det är inte bara där som
laddningsmöjligheterna blir fler.
Kommunen satsar på att underlätta
för elbilar på många ställen.
– Miljöfördelen med elbilar är
uppenbar, men elbilar är också
billigare att äga än en motsvarande
bensin- eller dieselbil, säger
Ludvig Isacsson som är energistrateg
på Skövde kommun. Ungefär
nittio procent av energin som används
av elbilarna laddas i hemmet.
Men därutöver behövs laddningsmöjligheter
på andra ställen,
och det arbetet har vi nu påbörjat.

Planen, som det arbetas febrilt
med, ska beskriva var det bör installeras
laddare, hur många laddare
som behövs på varje plats,
samt vilken effekt laddarna ska ha.
Effekten styr hur snabbt batteriet
kan laddas – ju högre effekt desto
snabbare laddning, men högre effekt
belastar också elnätet mer. De
flesta laddarna hamnar inom tätorten,
och resultatet av planen
kommer därför att användas som
underlag för framtida investeringar
i elnätet.
– Det är viktigt att vi redan nu
börjar rusta samhället för en framtida
fossilfri fordonsflotta. Med
det här första steget möjliggör vi
för fler invånare i Skövde att skaffa
laddbara fordon, säger Ludvig
Isacsson.


Skövde satsar stort på cykelvägnät

Cykelvägarna i Skövde ska bli fler och
tydligare. Det har hittills inte funnits
någon övergripande strategi, där man
lätt kan se vilka cykelvägar som är prioriterade
som huvudstråk, och hur man
snabbast tar sig fram med sin cykel.

Cykelnätet är ganska väl utbyggt
redan, säger Birgit
Bjelkengren som är översiktsplanerare
på kommunen. Men det
som är gjort har inte ingått i någon
helhetsplan. Och det är en sådan
plan, eller strategi, som vi nu har tagit
fram och som varit ute på remiss.
Det prioriterade stråket ska gå genom
hela Skövde från norr till söder.
En cykelvägarnas motorväg om man
så vill, där framkomligheten är prioriterad.
Därutöver finns ett nätverk
av huvudstråk som tangerar de olika
stadsdelarna. För att det ska vara lätt
att orientera sig får cykelstråken olika
färger och dessutom vägskyltar.
– I den nya cykelstrategin ska vi åtgärda
de brister som finns, så att man
på det snabbaste sättet kommer ut till
de stråk som leder till resans mål, säger
Birgit Bjelkengren. Men det är inte
bara Skövdes centrala delar som berörs
av cykelsatsningen. Vi tittar även
på kommunen som helhet med ett antal
tätorter. Då handlar det om cykelvägar
in till stan, mellan orterna, eller
till anslutande kollektivtrafik.