Kommungränserna suddas ut i gemensam översiktsplan

0
252

 

Översiktsplanen tar upp frågor som är viktiga för att Falun och Borlänge ska vara en motor för hela länets utveckling.

Samarbetet mellan Falun och Borlänge stärks med en gemensam översiktsplan. De båda städerna, som ligger nära varandra, är ungefär lika stora befolkningsmässigt. Dessutom finns en mängd olika beröringspunkter där en gemensam översiktsplan kan ge positiv utveckling för hela länet.

Både Falun och Borlänge har gamla inaktuella översiktsplaner, säger Faluns planchef Anna Perols. Dessa kommer nu att ersättas av en gemensam kommuntäckande plan.

Vad är en översiktsplan? – Planen anger bland annat hur kommunerna på lång sikt ser på användningen av olika mark- och vattenområden, och hur den redan byggda miljön ska utvecklas. Dessutom kan det finnas fördjupningar till översiktsplanen där vissa områden studeras mera ingående. Vad är fördelen med en gemensam översiktsplan?
– Falun och Borlänge är inga jättestäder, men genom att verka tillsammans blir vi en starkare tillväxtmotor i regionen. Översiktsplanen är ett officiellt uttryck för att vi ska jobba tillsammans. Dessutom samskriver vi nu FalunBorlänge för att ytterligare markera våra gemensamma ambitioner.

Falun och Borlänge är väl ganska olika som städer? – Ja vår historia är ju olika, med Borlänge som stark industristad och Falun som har mer idrotts- och kulturhistorisk karaktär. Men det ser vi som positivt, vi är bra på olika saker och kompletterar varandra. Vi har ju även en gemensam arbetsmarknad med mycket pendling mellan städerna. Översiktsplan FalunBorlänge ställdes ut 7 december 2013 till 19 februari i år. Öppet hus arrangerades vid tre tillfällen där de båda städernas invånare fick information och tillfälle att ställa frågor. –

Mycket i planen handlar om bostadsbyggande. Inte att bygga ihop städerna – men väl att bygga mot varandra, säger Anna Perols. Att bygga på stråk för kollektivtrafiken och minska bilberoendet ingår också i de gemensamma målen. Om allt går enligt planerna kommer den gemensamma översiktsplanen att klubbas senare under våren av respektive kommunfullmäktige i Falun och Borlänge.
Samarbetet mellan Falun och Borlänge stärks med en gemensam översiktsplan. De båda städerna, som ligger nära varandra, är ungefär lika stora befolkningsmässigt. Dessutom finns en mängd olika beröringspunkter där en gemensam översiktsplan kan ge positiv utveckling för hela länet.

Foto: Ulf Palm