Kristinehamn har blivit ett ”Mecka” för livet på hjul

Vilka besöker Kristinehamn,
och varför? Det var frågor som
kommunen ville ha svar på när
man 2014 skulle ta fram en ny
besöksplan och peka ut styrkor
att satsa på. Här finns både tillverkning,
försäljning och service
av husbilar och husvagnar, vilket
gör att även många turister
kommer hit med sina husbilar
och husvagnar. Det var något
konkret som stack ut.

Fritid på hjul blev ett naturligt tema som
Kristinehamn tog fasta på. Här finns ett
antal företag inom husvagns- och husbilsbranschen,
till exempel en av Sveriges
största återförsäljare av husbilar, innovativa
företag inom tillverkning, en årligen välbesökt
mässa och en mängd vackra ställplatser.
Dessa aktörer har bildat ett nätverk där
man träffas med jämna mellanrum för att se
hur man kan hjälpa varandra att sätta
Kristinehamn än mer på husbilskartan.
– Vi har en stark tradition när det gäller
tillverkning av husvagnar och många framgångsrika
företag, säger Maria Springfeldt
som är sammankallande i nätverket Fritid på
hjul. Med en bred kunskapsbas och ett bra
samarbete har Kristinehamn blivit till något
av ett Mecka för husbils- och husvagnsentusiaster.

Nu är det väl inte bara service och tillverkning
som drar entusiasterna till
kommunen?
– De som kommer på sommaren är i första
hand turister som ”bor på hjul”, säger
Maria Springfeldt. Vi har satsat väldigt
mycket på den här kategorin besökare, så
det finns många fina uppställningsplatser
och campingställen runt om i kommunen
med närhet till vatten och skärgård. Som exempel
kan jag nämna gästhamnen mitt i
centrum, där samsas båtarna med en mängd
husbilar, eller campingen i skärgården där
man står alldeles intill badplatser.
Fritid på hjul har växt rekordsnabbt de
senaste åren. Och gästnätterna med husbilsoch
husvagnsekipage har mångdubblats och
är nu närmare femton tusen under säsongen.
Det tyder på att det var en riktig satsning när
man 2014 såg styrkan i konceptet.
– Att människor kommer hit gagnar ju
även alla andra attraktioner och turistnäringar
i Kristinehamn, säger Maria Springfeldt.
I spåren av husbils- och husvagnsklustret
har kommunen påbörjat ett regionalt samarbete
med flera andra kommuner för att starta
en yrkeshögskoleutbildning för husbilstekniker.
Beslut om detta kommer i början av
nästa år.
– Det är en styrka att dessa framgångsrika
företag jobbar tillsammans för branschen
och Kristinehamn, säger Maria Springfeldt.