Krokek ska förstärkas med nya bostäder

0
38

Flera av Norrköpings tätorter
ska ges möjlighet att växa och
utvecklas. Det gäller bland
andra Krokek med sina drygt
5 000 invånare. Just nu pågår
arbetet med en fördjupad
översiktsplan som ska vara
klar 2020.

– Det finns en stor efterfrågan på
bostäder i det här området. Så vi
tittar nu på hur man kan förbättra
möjligheten att bosätta sig här genom
att ge plats för nya bostäder,
verksamheter, service och tjänster,
säger stadsbyggnadsstrateg Anders
Svedberg.
Krokek, inklusive Strömsfors och
Sandviken, är en vacker och attraktiv
del av Norrköpings kommun. Här
finns bra kommunikationer med tåg,
varje timme åt vardera hållet. Inte
så förvånande vill många kunna
flytta hit, men också kunna bo kvar
och då finns få alternativ. Hela 85
procent av det befintliga bostadsbeståndet
är friliggande villor.
– Det är ett stort underskott på
lägenheter och därför svårt att
byta bostad utan att tvingas flytta
från orten. Det vill vi ändra på och
därmed även få upp invånarantalet,
säger Anders Svedberg.
Det gör att hela kommundelen
kan förstärkas, även med skolor,
vård och omsorg.
– Det handlar om att bygga
hållbart, det vill säga att ta vara
på och förstärka de kvaliteter som
redan finns.