Landsbygden lever i en kommun fylld av aktiviteter

0
178

DU SOM BOR i Falu kommun kan
känna dig lyckligt lottad. Det är
inte många kommuner i landet
som har så mycket att erbjuda av
sport, friluftsliv och kultur. Här
ligger vi riktigt bra till, och det
är inte tal om någon avfolkning
från glesbygden, tvärt om. Intresset
för att bo på landet ökar, inte
minst för de korta pendlingsavstånden
in till Falun.

Vi stöttar vår landsbygd och våra tätorter
på flera sätt, säger kommunens
landsbygdsutvecklare Hanne
Kringstad, som nämner Vika och Sundborn
som exempel. Tätorternas föreningar,
som i regel är mycket aktiva, stöttas
bland annat genom olika projektmedel.
Det pågår ett arbete med en fördjupad
översiktsplan för landsbygden och i den
pekas ett antal områden ut för bostäder
och verksamheter där kommunen ska
kunna erbjuda mark och möjliggöra för
bostadsbyggande.

I Sundborn byggs just nu ett större antal
bostäder i form av kedjehus, och ytterligare
nyproduktion planeras. Sundborn
har fördelen av att ligga nära centrala
Falun och dessutom ha ett av Sveriges
mest attraktiva museer in på knuten
– nämligen Carl Larsson-gården, som
dessutom utsetts till Sveriges bästa resmål,
vilket lyfter populariteten för hela
bygden. Här finns även Bondes gård som
drivs av hembygdsföreningen, Sundborns
kraftstation, Stora Hyttnäs museum, Carl
Larssons porträttsamling och Sundborns
kyrka.
Även i Vika finns en hel del turistattraktioner,
men kanske framför allt ett rikt
friluftsliv.

Vikabygden består av tre större byar:
Vika Kyrkby, Vika Strand och Kniva.
Totalt bor här 1 800 personer. Vika Kyrkby
med 389 invånare ligger cirka 2 mil
från Falun, Borlänge, Hedemora och
Säter, och är en av de snabbast växande
orterna i Dalarna.
– Vika har genomgått ett generationsskifte,
där många barnfamiljer flyttat in
och engagerat sig i olika aktiviteter och
verksamheter. Den här trenden ser vi i
flera tätorter där äldre flyttar och barnfamiljer
köper husen och flyttar in. En effekt
av detta är att vi har kö till förskolorna
i hela kommunen.
Hanne Kringstad pekar på att generationsskiften
ger upphov till nya frågor
som måste lösas: Hur ska de äldre kunna
bo kvar i sin hembygd när de säljer sitt
hus? Även unga som flyttar hemifrån
kanske vill stanna i hembygden? I Sundborn
finns en möjlig lösning. De mindre
kedjehusen som nu färdigställs skulle
kunna passa såväl yngre som äldre.