Levande torgmiljö snart på plats

Som en betydelsefull del i omvandlingen
av innerstaden får
Mölndals torg en omfattande
ansiktslyftning. Ett arbete som
nu pågår och ska vara färdigt i
januari 2019.

Det kommer att bli en betydligt
mer tilldragande, trivsam och
levande torgmiljö än tidigare,
säger Sebastian Mattsson,
projektledare på Mölndals stad.
En grundtanke är att öppna upp torget
till de omkringliggande husfasaderna.
Syftet är att bereda plats för folkliv, uteserveringar,
torghandel, även vila och
samvaro. För att öka tillgängligheten så
byggs de trappor som funnits till entreérna
tidigare bort.

Tanken är också att med flexibla ytor
ge plats för till exempel en scen, tillfälliga
evenemang och möbleringar.
– Den nya torgmiljön kännetecknas
framför allt av en mycket omsorgsfull arkitektonisk
och konstnärlig utsmyckning, betonar
Sebastian Mattsson. Bakom det arbetet
står konstnären Åsa Maria Bengtsson
och Mareld Landskapsarkitekter.
Hela torget får ett sammanhållet granitgolv
indelat i fält i olika nyanser, storlekar
och mönster. Tillsammans med
skulpturer, soffor, sittkuber, en fontän
och ny belysning, skapas en ombonad
och varm känsla för både aktivitet, lek
och vila.
– Ambitionen är, förklarar Sebastian
Mattsson, att skapa Mölndalsbornas eget
offentliga vardagsrum, och det tror jag
folk verkligen kommer att uppleva det
som.