Lokalt engagemang i ett världsomspännande nätverk

– Servicekänsla och personligt
engagemang, det är det som
utmärker oss, säger Eja
Andersson, som är vd och
ägare till redovisningsbyrån
Baker Tilly Östra Värmland AB,
med kontor i Kristinehamn och
Karlskoga.

Baker Tilly Sverige har 700 anställda
fördelade på 35 bolag, och ingår i nätverket
Baker Tilly International som
finns i 147 länder.
– Ja det här är något som särskiljer
oss från andra redovisningsbyråer, säger
Eja Andersson. Vi kan koppla samman
lokal närvaro och personligt engagemang
med ett världsomspännande nätverk,
där det finns specialistkompetens
inom alla våra områden.
Eja Andersson berättar att hon till exempel
har kontakt med kolleger i Peking,
eftersom en av hennes kunder har ett
dotterbolag där.
– När det gäller skatter har jag själv
en skatteexpert anställd, men vi har även
tio specialister inom Baker Tilly i
Sverige. Så både det svenska och internationella
nätverket är väldigt bra att
vara en del av.
Baker Tilly startades i Karlskoga
1990 på franchisebasis, och har efterhand
utvecklats att även innefatta kontor
i Kristinehamn med utökat antal medarbetare.

Är det liknande företagsstruktur
på era kunder i Kristinehamn och
Karlskoga?
– I Karlskoga överväger de större företagen.
I Kristinehamn är det en helt
annan struktur med många mindre och
medelstora bolag, butiker, hantverkare
och några få större industrier. Men det
gör att vi lär känna våra kunder väl och
kan bidra med trygghet och kompetens,
säger Eja Andersson.
Sammantaget har Baker Tilly i
Kristinehamn och Karlskoga cirka 1 200
kunder – allt ifrån privatpersoner till stora
koncerner, fördelat på 14 medarbetare.
– Det är väldigt roligt att ha kontor i
Kristinehamn, säger Eja Andersson, det
är en fantastiskt fin stad. Själv kommer
jag från Göteborg, men jag trivs jättebra
här och träffar många trevliga människor,
inte minst de som är mina kunder.
Allting är nära och man kan köpa hus
billigt, dessutom bra förbindelser till tre
olika storstäder – Stockholm, Göteborg
och Oslo. Eftersom jag gärna rör på mig
så kan jag nämna all rolig träning som
 finns i Kristinehamn: löpargrupper,
swimrum, och multisport, för att nämna
några.
– Jag skulle faktiskt önska att fler hittade
hit och bosatte sig här.