LULEÅ BEHÖVER TÄNKA OM FÖR ATT VÄXA

0
75

U nder min uppväxt och genom hela 90-talet var det
inte sällan som nyheterna om norra Sverige var
negativa. Tuffa tider för våra basindustrier och
svåra tider för många med hög arbetslöshet. I dag
känns allt det oerhört avlägset. Numera är utvecklingen
i norr den motsatta. Arbetslösheten är lägre
än genomsnittet i riket, tillväxten är hög och vi har urbana tillväxtmiljöer
som bygger och bidrar till landets utveckling.

Norrbotten sitter på viktiga nycklar för att vi ska klara den globala
klimatfrågan. Här finns mineralerna till elfordon och batterier. Här
finns skogen som kan användas till byggande och för att ersätta oljan
när det ska produceras förpackningar och bränsle till bilar och
flyg. Här finns den gröna energin till alla de industrier och datacenter
som behöver mycket och hållbar elektricitet.
Här finns testmiljöer inom en rad områden som
ligger i internationell toppklass. Kort sagt, det
händer mycket i norra Sverige och vi behöver
fler som vill jobba och bo här med oss.
Därför är det så oerhört viktigt att vi har fått
fart på byggandet i Luleå. Antalet nya bostäder
har fördubblats de senaste åren och det byggs av
många fler aktörer än förut. Prognosen för 2019
och 2020 ser riktigt bra ut och vi landar på 600–
800 bostäder varje år. Kronan är det område som
växer mest, men det byggs också på andra håll i
staden och på landsbygden.
Men ska vi klara av att hålla den fina utvecklingen gäller det att
byggandet går hand i hand med fler jobb. Och det är en mycket positiv
utveckling vi ser. Nya jobb tillkommer i många sektorer. Inte
minst har det nya arbetsplatsområdet Hertsölandet
fått en bra start
med Talga som ska förädla grafit som sedan används till batterier
för elfordon. Besöksnäringen växer så det knakar och flera hotell
bygger ut för att ta emot alla inresande gäster. Företag och myndigheter
flyttar från Stockholm till Luleå för att det är lättare att rekrytera
kompetens här. Facebook håller som bäst på att bygga sin tredje
datahall.

Luleå arbetar aktivt för att skapa attraktiva livsmiljöer med kultur,
idrott och friluftsliv, med en hög kvalitet inom skolan och bra service
för en levande kommun. Att Luleå utsågs till Sveriges Bästa
Barnkommun 2018 är ett bevis för att vi arbetar brett och långsiktigt
med att se till att våra unga medborgare får en bra start i livet.
Men vi har också tuffa utmaningar framför oss. I grunden handlar
det om två saker. För det första är det nu som demografin slår till
med full kraft i landets kommuner. Att vi blir allt fler äldre gör att
kostnaderna för äldreomsorg ökar kraftigt närmsta åren samtidigt
som andelen som betalar skatt minskar. För det andra så sitter kommunen
med ett eftersatt underhåll av fastigheter och vägar på en
halv miljard kronor vardera. Utöver detta har många av våra verksamheter
högre kostnader än i andra jämförbara kommuner.

För att klara utmaningarna måste vi minska våra kostnader genom
nödvändiga effektiviseringar och omprioriteringar i alla verksamheter.
Men det handlar inte bara om ekonomin. Den demografiska
utvecklingen kommer också att leda till brist på arbetskraft inom offentlig
sektor.
Vi behöver därför tänka om, tänka nytt och arbeta på ett annat
sätt. Om man ska skapa förändring som är märkbar och bestående
kan man inte göra mer av samma saker. Då måste man göra nya saker.
Annorlunda saker. Att låtsas som att problemen
inte finns är ingen väg framåt.

Vi tittar bland annat på hur mycket vi
kan spara på kommunens lokalkostnader,
då vi till exempel har skollokaler
för 2 000 fler elever än vad vi
faktiskt har. Jag förstår att det kan
väcka missnöje och oro bland en hel
del av kommunens invånare. Det är
inte på något sätt kul att se sin byaskola
läggas ned i ett tufft budgetarbete
med tillhörande effektiviseringar.
Det är inte heller något man som politiker blir populär
för, eller för den delen tycker är särskilt roligt.
Men vi är övertygade om att det är rätt att
prioritera verksamheterna och personalen
framför lokalerna.
Även om vi står inför ett tufft ekonomiskt
läge i kommunen under ett par år
framöver, så är vi på många andra plan
inne i en mycket positiv utveckling –
och det finns alla skäl att tro att det
håller i sig. Luleå ska fortsätta växa
och utvecklas.

Niklas Nordström (S)
Kommunalråd