Luleå Science Park – Här blir hårda och mjuka värden en helhet

0
180

Luleå Science Park. En spirande mötesplats
för teknik, människor, idéer, kunskap
och kreativitet. Som namnet låter, en fenomenal
plats för tillväxt. Och nu ska området
utvecklas ytterligare.

I dag finns här omkring 1 400 personer i
drygt 100 företag som har världen som
marknad. Framgångsrika företag, flera
av dem världsledande i den globala teknikutvecklingen,
och planerna är att ge ännu fler företag
utrymme. Innovativa företag med daglig
möjlighet att mötas, upptäcka gemensam nytta
och utvecklas på ett sätt som annars kanske inte
skulle varit möjligt om man valt ett enskilt kontor
för sig själv.
Med kopplingen till Luleå tekniska universitet
finns här en tydlig teknik- och IT-profil, men det
är den kreativa blandningen som gör att nya idéer
uppstår och företagsidéer växer. Här finns
även LTU Business, Arctic Business och Go
Business. Här finns flera starka varumärken,
främst inom IT och energi.

Efter att Luleå Science Park förra året blev eget
aktiebolag har planerna för att bygga ihop
Science Park med campusområdet åter igen tagit
fart. En särskild tillväxtgrupp med representanter
för Science Park, Luleå Kommun, LTU,
Teknikens Hus, Luleå lokaltrafik, Luleå
Näringsliv och fastighetsägarna på området arbetar
tillsammans med visionen att skapa
Sveriges mest attraktiva Science Parkmiljö.
– Vi arbetar på att få till naturliga gångstråk i
hela området, det ska vara lätt att hitta hit och
vilja röra sig här, samtidigt som området ska fräschas
upp, säger Ulla-Britt Kankaanranta,
Affärsutvecklare, en av de nya fyra heltidsanställda
som nu satsar på att leda Luleå Science
Park in i en spännande framtid.
– Nu byggs det också lägenheter som passar
både studenter och den lilla familjen i anslutning
till Science Park. Här ska man både kunna bo,
studera och arbeta.

I en science park blir hårda och mjuka värden en
helhet. Här delar man med sig av sina kunskaper
med tanken att de ska befruktas och växa.
Lokalerna i sig är en sak, här pågår dessutom
varje vecka föreläsningar, evenemang och aktiviteter,
öppna för alla, med allt från lunchföreläsning
om genussmarta tekniska lösningar och
produkter, seminarium om krishantering i företag
till TechTalk-frukost och tillfällen till massage.
Servicecentret är knutpunkten där information
och företagsservice delas mellan företag i alla
storlekar.
– Det finns ett stort mervärde när allt samlas
på en tillgänglig plats, säger Ulla-Britt
Kankaanranta.

När tidningarna Ny Teknik och Affärsvärlden årligen
presenterar sin lista över Sveriges hetaste
startup-företag så är ofta runt hälften av företagen
sådana som utvecklats med inkubatorer och
science parks runt om i Sverige.
Inom IT har Luleå Science Park nyligen också
startat ett mindre nätverk av nära samarbete
med Science Parker i Linköping, Lund, Kista och
Göteborg.
– Vi har framför allt en stark position inom AI,
artificiell intelligens, i samarbete med universitetet
och ytterligare ett antal aktörer, där vi nu driver
en förstudie inom det nationella projekt som
heter AI Innovation of Sweden, en satsning med
ambitionen att fungera som en motor i det
svenska AI-ekosystemet, säger Tore Johnsson, vd
för Luleå Science Park.
– Facebooks etablering i Luleå med dess stora
datacenter får stor betydelse, säger Tore
Johnsson. När ett så stort företag satsar då vågar
fler följa efter. Facebook har också valt att förlägga
ett ”Technology Deployment Centre” i anslutning
till Luleå Science Park och LTU.

Inom Luleå Science Park sitter många av regionens
mest expansiva och moderna företag.
Kompetensförsörjning är en av de gemensamma
utmaningarna och på hemsidan finns flera utlysta
tjänster.
– Här finns många spännande karriärvägar
och möjligheter för såväl etablerade seniorer som
studenter som vill utvecklas, säger Ulla-Britt
Kankaanranta.

FAKTA | LULEÅ SCIENCE PARK
Luleå Science Park, tidigare Aurorum Science
Park, är en av Sveriges största teknikparker. Här
finns ett antal fastighetsägare med ett blandat
bestånd av kontorsyta, konferens-/undervisningsyta
och boendeyta. Delade serviceytor och
gemensamma aktiviteter gör nätverkande med
andra företag naturligt.

De ungefär 1 400 människor som samlas här
har sin expertis inom teknik och IT, men också
inom media, bygg- och systemleveranser, teknisk
provning och analys, företags- och konsulttjänster,
innovationsledning, gruvnäring, logistik
och mycket mer. Företag flyttar in och ut ur lokalerna
allt eftersom deras utveckling förändras.

Luleå Science Park bildades som eget aktiebolag
2018 med Luleå kommun, Luleå
Näringsliv AB, LTU Holding och Aurorum
Teknikbyn AB som delägare.