Lunet och Kalejdo ger Luleå smarta digitala hem

0
78

Nu kommer Luleåborna att få en bekvämare
och tryggare vardag med smarta digitala
lösningar. Det är Lunet som tillsammans
med Kalejdo Bredband påbörjat ett samarbete
för smarta hem. Under vintern pågår ett pilotprojekt
där kunder får utvärdera ett startpaket
innan den lanseras som en tjänst i stadsnätet.
Med startpaketet, som är en bastjänst och en
grund för framtida tjänster, kan man till exempel
styra belysningen, se när dörrar öppnas och
stängs och få en överblick över energiförbrukningen.
Belysningssystemet Philips Hue är integrerat
i plattformen och kan köpas till.
Utvecklingen kommer att fokusera på ”smarta
hem”-lösningar inom säkerhet, bekvämlighet
och hållbarhet med nya lokalanpassade tjänster
i fokus. För att komma i gång med tjänsten behövs
bara tillgång till stadsnätet.
Datatrafiken går direkt genom fibernätet så det
behövs ingen internetuppkoppling för att tjänsten
ska fungera. Det gör tekniken stabil och pålitlig
med bra driftsäkerhet och hög säkerhet.
Informationen delas heller inte med någon annan
vilket innebär full integritet för slutanvändaren.

Smarta hem är i sig inget nytt fenomen och interaktiva
lösningar i hemmet är i dag ett måste
för många människor. Användbarheten hittar
hela tiden nya vägar. Det finns många olika lösningar
på marknaden i dag men många av dessa
bygger på slutna plattformar låsta till en specifik
leverantör. Samarbetet mellan Lunet och Kalejdo
Bredband bygger på en öppen tjänsteplattform
för smarta hem baserad på Indentives IoTplattform
Connective vilket gör det möjligt för
tjänsteleverantörer inom olika områden att erbjuda
sina tjänster. Alla tjänster kan styras via en
och samma app.
– För oss är det viktigt att kunna lyfta fram
nya typer av tjänster i stadsnätet och öppenheten
är väldigt central för oss. Fri konkurrens bland
de tjänster som erbjuds gör att människor kan
välja fritt, säger Johan Falk, Affärs- och marknadschef
hos Lunet.

De tjänster som redan finns kommer att utvecklas
för att få utökad funktionalitet och nya användningsområden.
Nya tjänster tillkommer och
utvecklas. Produkter från ledande tillverkare
kommer att vara integrerade i plattformen och
det kommer även att finnas en kameratjänst som
kan kombineras med andra tjänster.
– Tillsammans med Kalejdo Bredband kommer
vi att fortsätta arbetet för att hitta andra lokalanpassade
tjänster genom samarbeten med
lokala aktörer, säger Johan Falk.