” Lust att lära, möjlighet att lyckas”

0
664

Birkaskolan  Ekerö

Birkaskolan, centralt belägen i Ekerö tätort, är en minst sagt populär grundskola. Inte undra på det med tanke på skolans goda rykte och goda resultat. Kön att få gå här är lång och det gäller alla åldrar, från förskola till åk 9.

Vårt centrala läge är definitivt en av våra styrkor men den främsta är ändå vårt starka varumärke, montessoripedagogiken, som i alla lägen sätter den enskilda eleven i centrum. Det säger skolans rektor Ulrika Söderqvist. Det är ingen tvekan om att hon är stolt och glad över att få jobba på just Birkaskolan, vars 420 elever kommer från hela Mälarö-området.
– Skolan drivs som ett icke vinstdrivande föräldrakooperativ. Det är en styrka i sig att ha engagerade och aktiva föräldrar som grund för verksamheten. Men som sagt det är ändå vår unika pedagogik, som bygger på frihet och ansvar, som är vår främsta tillgång. ”Hjälp mig att göra det själv” utrycker ganska bra vad det handlar om, förtydligar Ulrika Söderqvist. Friheten för varje elev att välja aktivitet och möjligheten att arbeta i egen takt utifrån egna förutsättningar.
– Våra elever har stor frihet att inrikta sig på områden som de är intresserade av och sedan jobba ostört med det. Det gör att var och en utvecklas i egen takt. De får lära för sin egen skull och lyckas på egna villkor.

Allt arbetsmaterial är lockande, har olika svårighetsgrad och är tillgängligt för var och en på var och ens egen nivå. Allt handlar som sagt om frihet och ansvar. Bland annat att med hjälp av sin lärare i stor utsträckning få planera sin egen arbetsvecka.
– Vi har alltså ett stort fokus på individen, det enskilda barnet. Det är just det Montessoripedagogik handlar om – att möta alla barn där de är. Ett barn i årskurs 2 kanske klarar sin planering helt själv, medan ett annat i årskurs 5 behöver hjälp varje dag. Det är så verkligheten ser ut, betonar Ulrika Söderqvist.
– Därför är det så viktigt att hela tiden utgå från varje enskilt barn. Är det någonstans varje elev har en chans att lyckas så är det här hos oss med det här synsättet.

Att jobba så här märks också i klassrummet, där varje elev är upptagen med sitt egenvalda arbete. Det är en lugn och trygg stämning. Besökare brukar bli förvånade, berättar Ulrika Söderqvist. ”Oj, vad lugnt och trivsamt det är. Och vad trevliga alla barnen är.” Här menar hon att Birkaskolans värdeord har en stor och avgörande betydelse: Demokrati, Respekt, Utveckling, Trygghet.
– Det är en grund som genomsyrar hela vår verksamhet, dag efter dag, allt samspel mellan oss alla här på skolan, alla 76 medarbetare och 420 elever. Resultatet är den lugna, trivsamma och trygga stämning som brukar förvåna våra besökare. Vi själva