Malmölandet Ny järnväg nära E4 och hamnen

0
409

Bravikens pappersbruk
har funnits ute på Malmölandet
sedan 1977. Sågverket alldeles
intill startade 2011. Fyra år
senare invigdes Rustas centrallager.
Men det här är bara
början.

Malmölandet är ett perfekt
läge för verksamheter som
behöver hamn, godsbangård,
järnväg och europaväg, säger Per
Sandler, projektledare med ansvar för
översiktsplanen för Norrköpings stad.
När Norrköping växer behöver nya
områden utvecklas för olika typer av
verksamheter. Malmölandet är ett viktigt
område. I nya översiktsplanen har
området pekats ut för etableringar av
industrier. Det gäller främst företag som
behöver stora ytor med minst två av trafikslagen:
sjöfart, järnväg och väg.

Ny järnväg för gods
Per berättar att kommunen nu jobbar
med att förbereda mer mark. Framför
allt på Malmölandets västra och södra
del, närmast Händelö.
– Vi räknar med att flera företag kommer
att flytta dit under de närmaste åren.
Kardonbanan som byggs just nu är mycket
viktig för den fortsatta utvecklingen.
Kardonbanan är en fem kilometer
lång järnväg för transport av varor, mellan
stambanan vid Åby och hamnen på
Händelö. Järnvägen passerar alltså rakt
över Malmölandet. Där kopplas den ihop
med Norrköpings nya godsbangård.
Det här är också en viktig del av Ostlänken
och det egentliga startskottet. Per
förklarar:
– Innan Ostlänken kan börja byggas
inne i centrala Norrköping måste den
nuvarande godsbangården vid centralstationen
vara borta. Vi räknar med
byggstart ute på Malmölandet inom ett
par år.

Mer plats för utveckling
Men det handlar inte bara om Ostlänken.
Kardonbanan är en betydelsefull satsning
för framtiden, oavsett den nya höghastighetsbanan.
– Det blir smidigare att transportera
gods på järnväg och att flytta gods mellan
sjöfart, järnväg och väg. Det blir också
mer plats för utveckling av staden med
nya bostäder och verksamheter.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Norrköpings kommun