Med sikte på Årets Stadskärna

0
376

– Det vore helt fantastiskt om vi
blev Årets stadskärna nästa år, säger
Isabel Gölles, vd för Eskilstuna
Innerstad som arbetar för att city
hålls levande och utvecklas.
Det skulle sätta Eskilstuna på
kartan, dra hit besökare och lyfta
senaste årens gemensamma
kraftfulla arbete.

Eskilstunas förvandling ses lättast
rent fysiskt i vår stad. Den gamla
industristaden Eskilstuna, med ett
ibland grått och skamfilat rykte, har förmått
att förändra och bättre lyfta fram
kvaliteter som skönhet, ett utvecklat
stadsliv och ökad hållbarhet. Vid sidan
om faktiska förändringar så sker också en
förändring i bilden av en stad. Dels för
människorna i staden men också för besökare
och gäster. Idag har Eskilstuna förändrats
och den grå bilden finns inte
kvar. Promenerar du genom staden möts
du bland annat av en ny arena, ett nytt
badhus, nya bostäder och ett ombyggt
Fristadstorg. Det betyder inte att jobbet
är klart. Eskilstunas resa är påbörjad och
den kräver fortsatt gemensam vilja och
handlingskraft.

Nästa år är det dags för Svenska stadskärnor
att dela ut utmärkelsen Årets stadskärna,
för 25:e året i rad.
– Den lyckade förvandlingen av Fristadstorget,
ombyggnationen av gågatan och
kopplingen mot området Väster är starka
kort för Eskilstunas del, säger Isabel Gölles.
Hon understryker att juryn inte bara
bedömer de fysiska investeringarna, utan
även hur samarbetet fungerat för att
åstadkomma stadens förändring.
– När kommunen, fastighetsägarna,
butikerna och restaurangerna tar ett gemensamt
ansvar för hur vi vill att det offentliga
rummet ska användas har vi också
störst möjligheter att lyckas och det kan
vi verkligen vara stolta över i Eskilstuna.
– Satsningen på att bygga om gågatan
är tämligen unik i Sverige. Kommunen
äger marken men fastighetsägarna är med
och finansierar. Alla tjänar ju på en bättre
citymiljö. Det kan handla om bättre belysning,
markvärme, markbeläggning,
om att slippa trösklar till butikerna, inbjudande
parkbänkar …
Gunnar Graflunds fastighets AB är en
av de aktörer som är delaktiga.
– På tur står arbetet med Kungsplan
där fastighetsägarnas och kommunens gemensamma
mål är att skapa en tryggare,
öppnare och mer välkomnande plats som
ett komplement till Fristadstorget, säger
Ludvig Axling, vd på Gunnar Graflunds
fastighets AB.