… men vi behöver bli fler

Lisa Vizins är relativt ny på sin post som
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
HR-chef. En av hennes uppgifter är att
se till att det finns bra arbetssätt för att attrahera,
rekrytera och behålla medarbetare.

Som stor arbetsgivare har Linköpings kommun ett
ständigt rekryteringsbehov. Det gäller inte minst
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som har den
viktiga och spännande uppgiften att planera och utforma
Linköpings fortsatta stadsbyggande.

Hur ser rekryteringsbehovet ut?
– Vi har just nu cirka 250 medarbetare men behöver
bli fler. Att det byggs så oerhört mycket och att staden
växer gör att vi behöver förstärka med nya medarbetare.
Det handlar främst om arkitekter och ingenjörer,
men även andra kompetenser som vill arbeta med den
utveckling Linköping står inför.

Vad är den största utmaningen, som du ser det?
– Det är bristen på just arkitekter och ingenjörer med
erfarenhet. Det utbildas helt enkelt för få. Det innebär
att det är en hård konkurrens om dem som ändå finns.
– Vi konkurrerar både med privata entreprenörer och
med andra kommuner. Vi vill locka till oss de bästa så
därför vill vi fortsätta att vara en attraktiv och trivsam
arbetsplats med gott rykte.

Vad är det då som kan locka med just Linköping
och er förvaltning?
– Det händer så oerhört mycket nu i Linköpings stad
och att få vara en del i en av Sveriges främsta tillväxtkommuner
gör arbetet lockande, inspirerande och
mycket utvecklande.

Vilka lediga tjänster ligger ute just nu?
– Vi söker både planarkitekter och bygglovsarkitekt,
även projektledare.

Du är ju själv ganska
nyanställd, hur trivs du?
– Jag trivs jättebra!
Det är så berikande att få
jobba tillsammans med
så många engagerade
och kompetenta människor.
Arbetar man med
kloka människor blir
man kanske klokare själv
också, säger Lisa Vizins
och skrattar.