MODERNA BOSTÄDER PÅ VIKINGAGRUND

DEN GAMLA JÄRNVÄGSORTEN
kring Bro kommer att få ett
nytt liv med en ny trädgårdsstad.
Här finns i dag ett gammalt
fält och åkermark som
även i framtiden kommer att
ha kvar sin historia tillsammans
med 2 000 bostäder.
– Vi kommer inte att flytta
på åkerholmar och stenblock
som ser karaktäristiska ut. I
stället kommer de att lyftas
in i stadsbilden och skapa en
unik atmosfär, säger stadsarkitekt
Theodor Andrén.

Trädgårdsstadens placering har ett
attraktivt läge mellan Mälaren och
Lejondalssjön. För den som är kulturhistoriskt
intresserad är det här en riktigt
intressant plats; man har hittat fornlämningar
som visar att trakten varit bebyggd
sedan 400-talet och man har hittat
älvkvarnar från sten- eller bronsåldern.
Detta finns bevarat i åkerholmarna i området.
– Utmaningen i Trädgårdsstaden har
varit att bevara åkerholmarna och planera
in dem i områdets grönstruktur. Det är
också en del av vad som gör området
unikt, säger Theodor Andrén.
Intressant är också att Bro kyrka var en
knutpunkt för Birka, Sigtuna och Uppsala
när den uppfördes på 1100-talet.
Kulturen och naturen är med och skapar
atmosfären. Men här är tanken att
uppföra en blandad bebyggelse med moderna
radhus, parhus och småhus. Det
finns också idéer om ett koloniområde
med möjlighet till egen odling.
– Här finns också närhet till Bro Bålsta
Golfklubb och Bro Hof Golf Club. Även
Stockholms nya galoppbana finns i närheten.
Allt detta bara 30 minuter med pendeltåget
till Stockholm city från Bro station.
Kring stationen planerar vi för en livaktig
station med ett centrum med matbutik och
restaurang, säger Theodor Andrén.
En trädgårdsstad är ett kulturhistoriskt
uttryck som myntades i industrialismens
England. Det hade uppstått ett behov av
att bo långt från arbetsplatsen och att ha
en egen trädgård.
– I dag uppskattar vi samma värden,
men vi vill samtidigt ha nära till kollektivtrafik
och till livsmedelsbutiker.

Text: Cecilie Östby